Akademska godina 2007./2008.

AKADEMSKA GODINA 2007./2008.

1. sjednica Senata - 9. listopada 2007.
2. izvanredna sjednica Senata - 24. listopad 2007.
4. sjednica Senata - 13. studenoga 2007.
5. sjednica Senata - 11. prosinca 2007.
6. sjednica Senata - 15. siječnja 2008.
7. sjednica Senata - 12. veljače 2008.
8. sjednica Senata - 11. ožujka 2008.
9. izvanredna sjednica Senata - 25 ožujka 2008.
10. sjednica Senata - 8. travnja 2008.
11. sjednica Senata - 13 svibnja 2008.
12. sjednica Senata - 10. lipnja 2008.
13. izvanredna sjednica Senata - 24. lipnja 2008.
14. sjednica Senata - 8. srpnja 2008.
15. sjednica Senata - 16. rujan 2008.
16. izvanredna sjednica Senata - 24. rujan2008.Top