Akademska godina 2004./2005.

AKADEMSKA GODINA 2004./2005.

18. sjednica Senata - 13. rujna 2005.
16. sjednica Senata - 14. lipnja 2005.
15. sjednica Senata
- 24. svibnja 2005.
12. sjednica Senata
- 24. ožujka 2005.
11. sjednica Senata
- 15. ožujka 2005.
10. sjednica Senata
- 25. veljače 2005.
9. sjednica Senata
- 21. veljače 2005.
8. sjednica Senata - 9. veljače 2005.
7. sjednica Senata - 19. siječnja 2005.
6. sjednica Senata - 11. siječnja 2005.
5. sjednica Senata - 15. prosinca 2004.
4. sjednica Senata - 16. studenoga 2004.
2. sjednica Senata - 02. studenoga 2004.
1. sjednica Senata, tablica 1, tablica 2 - 12. listopada 2004.Top