Akademska godina 2011./2012.

Akademska godina 2011./2012.

1. sjednica Senata - 11. listopada 2011.
2. svečana sjednica Senata (Dies Academicus) - 3. studenoga 2011.
3. sjednica Senata - 8. studenoga 2011.
4. sjednica Senata - 22. studenoga 2011.
5. sjednica Senata - 13. prosinca 2011.
6. sjednica Senata - 17. siječnja 2012.
7. sjednica Senata - 14. veljače 2012.
8. sjednica Senata (I. dio) - 13. ožujka 2012.
8. sjednica Senata (II. dio) - 27. ožujka 2012.
9. sjednica Senata - 17. travnja 2012.
10. izvanredna sjednica Senata - 24. travnja 2012.
11. sjednica Senata - 15. svibnja 2012.
12. izvanredna sjednica Senata - 5. lipnja 2012.
13. sjednica Senata - 19. lipnja 2012.
14. sjednica Senata - 12. srpnja 2012.
15. izvanredna sjednica Senata - 11. rujna 2012.
16. sjednica Senata - 18. rujna 2012.Top