Akademska godina 2005./2006.

AKADEMSKA GODINA 2005./2006.

Održana prva konstituirajuća sjednica Senata u novom sazivu - 13.9.2005
Zapisnik konstituirajuće sjednice Senata - 13. rujna 2005.
1. redovita sjednica - 11. listopada 2005.
4. redovita sjednica - 15. studeni 2005.
5. redovita sjednica - 13. prosinca 2005.
6. redovita sjednica - 17. siječnja 2006.
7. redovita sjednica - 21. veljače 2006.
8. izvanredna sjednica - 8. ožujka 2006.
9. redovita sjednica - 21. ožujka 2006.
10. redovita sjednica - 18. travnja 2006.
11. redovita sjednica - 16. svibnja 2006.
12. redovita sjednica - 13. lipnja 2006.
13. redovita sjednica - 11. srpnja 2006.
14. redovita sjednica - 12. rujna 2006.
15. izvanredna sjednica - 28. rujna 2006.


Top