Akademska godina 2009./2010.

Akademska godina 2009./2010.

1. sjednica Senata - 20. listopada 2009.
2. svečana sjednica Senata (Dies Academicus) - 3. studenoga 2009.
3. sjednica Senata - 17. studenoga 2009.
4. sjednica Senata - 15. prosinca 2009.
5. sjednica Senata - 19. siječnja 2010.
6. sjednica Senata - 9. veljače 2010.
7. sjednica Senata - 16. ožujka 2010.
8. sjednica Senata - 30. ožujka 2010.
9. izvanredna sjednica Senata - 8. travnja 2010.
predstavljanje programa predloženika za izbor rektora
10. izvanredna sjednica Senata - 15. travnja 2010.
izbor rektora
11. sjednica Senata
- 20. travnja 2010.
12. sjednica Senata - 11. svibnja 2010.
13. sjednica Senata - 8. lipnja 2010. - 1. dio, 15. lipnja 2010. - 2. dio
14. sjednice Senata - 13. srpnja 2010.
15. sjednica Senata - 14. rujna 2010.Top