Akademska godina 2010./2011.

Akademska godina 2010./2011.

1. sjednica Senata - 12. listopada 2010.
2. izvanredna sjednica Senata - 26. listopada 2010.
3. svečana sjednica Senata (Dies Academicus) - 3. studenoga 2010.
4. sjednica Senata - 16. studenoga 2010.
5. izvanredna sjednica Senata - 7. prosinca 2010.
6. sjednica Senata - 21. prosinca 2010.
7. sjednica Senata - 18. siječnja 2011.
8. sjednica Senata - 15. veljače 2011.
9. sjednica Senata - 15. ožujka 2011.
10. izvanredna sjednica Senata - 29. ožujka 2011.
11. sjednica Senata - 12. travnja 2011.
12. sjednica Senata - 10. svibnja 2011.
13. izvanredna sjednica Senata - 3. lipnja 2011.
14. sjednica Senata - 14. lipnja 2011.
15. sjednica Senata - 5. srpnja 2011.
16. sjednica Senata - 19. srpnja 2011.
17. sjednica Senata - 13. rujna 2011.Top