Akademska godina 2019./2020.

Sjednice Senata u akademskoj godini 2019./2020.

1. redovita sjednica Senata - 15. listopada 2019.
2. svečana sjednica Senata DIES ACADEMICUS - 4. studenoga 2019.
3. redovita sjednica Senata -  19. studenoga 2019.
4. redovita sjednica Senata - 10. prosinca 2019.
5. redovita sjednica Senata - 14. siječnja 2020.
6. redovita sjednica Senata - 18. veljače 2020.
7. redovita sjednica Senata - 10. ožujka 2020.
8. redovita sjednica Senata - 28. travnja 2020.
9. redovita sjednica Senata - 26. svibnja 2020.
10. redovita sjednica Senata - 09. lipnja 2020.
11. redovita sjednica Senata - 14. srpnja 2020.
12. redovita sjednica Senata - 15. rujna 2020.Top