Akademska godina 2008./2009.

AKADEMSKA GODINA 2008./2009.

1. sjednica Senata - 14. listopada 2008.
2. svečana sjednica Senata (Dies Academicus) - 6. studenoga 2008.
3. sjednica Senata - 18. studenoga 2008.
4. sjednica Senata - 16. prosinca 2008.
5. sjednica Senata - 20. siječnja 2009.
6. sjednica Senata - 10. veljače 2009.
7. sjednica Senata - 10. ožujka 2009.
8. izvanredna sjednica Senata - 7. travnja 2009.
9. sjednica Senata - 21. travnja 2009.
10. izvanredna sjednica Senata - 30. travnja 2009.
11. sjednica Senata - 12.svibnja 2009.
12. sjednica Senata - 9. lipnja 2009.
13. izvanredna sjednica Senata - 29. lipnja 2009.
14. sjednica Senata - 14. srpnja 2009.
15. sjednica Senata - 8. rujna 2009.Top