Literatura - odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću i marketing u visokom obrazovanju

Ured za odnose s javnošću savjetuje sastavnice Sveučilišta u Zagrebu u slučajevima kad trebaju osmisliti i provesti aktivnosti komunikacije s medijima i različitim drugim dionicima te kreirati  plan  za unapređenje odnosa s javnošću. Za tu namjenu napravljena je i ova kolekcija izvora na internetu/webu iz tog područja.

Knjige i časopisi iz upravljanja odnosima s javnošću i marketinga 

Sveučilišta i fakulteti u pravilu imaju stručne službe za komunikaciju i odnose s javnošću. Takve službe imaju nazive kao što su "Odjel za odnose s javnošću" (Department of Public Relations), "Javni poslovi i komunikacije" (Public Affairs & Communications), "Ured za javne poslove" (Office of Public Affairs), "Marketing i komunikacije" (Marketing & Communications), "Ured za odnose s medijima" (Media Relations Office) i slične.  Odnosi s javnošću važno su područje djelovanja ustanova visokog obrazovanja, a na čelu takvog ureda na visokim učilištima obično je tzv. direktor za komunikacije (chief communications officer; public relations officer). Sveučilišta i fakulteti također mogu imati stručnjake za informiranje javnosti ili glasnogovornike.

Veliki broj časopisa bavi se odnosima s javnošću, marketingom ili srodnim temama, a ovdje su navedeni neki od njih:


Primjeri članaka iz prethodno navedenih časopisa i drugih izvora:


Brojne knjige bave se odnosima s javnošću i komunikacijskim menadžmenom, od kojih su neke usmjerene i na područje visokog obrazovanja:

Udruženja koja se bave odnosima s javnošću i srodnim disciplinamaTop