Popularizacija znanosti

Popularizacija znanosti i tehnologije

Ured za odnose s javnošću na ovom mjestu prikazuju časopise, knjige, web portale i druge online izvore o popularizaciji znanosti i komunikaciji o znanosti za javnost. 

Znanstvenici, znanost, novinari i javnost - časopisi i knjige

Kad građani primaju poruke u vezi znanstvenih dostignuća, u tom procesu najčešće sudjeluju znanstvenici, novinari i sami građani ili javnost. U literaturi se pojavljuju izrazi kao što su: komunikacija o znanosti (engl. science communication), razumijevanje znanosti od strane javnosti (engl. public understanding of science), svjesnost javnosti u pogledu znanosti (engl. public awareness of science) i drugi.

Nekoliko časopisa bavi se odnosom između znanosti i društva (ili javnosti) te u svojim člancima donose prikaze s tim povezanih znanstvenih istraživanja i praktičnih iskustava:

Primjeri članaka iz prethodno navedenih časopisa:

Komunikacijom o znanosti te odnosom znanosti i društva bave se i sljedeće knjige:

Udruženja i web portali vezani uz komunikaciju o znanosti

Nekoliko je važnijih udruženja  koja se bave komunikacijom o znanosti i odnosom između znanosti i javnosti:Top