Sportsko-rekreacijski centar Kineziološkoga fakulteta

Sportsko-edukacijski centar Kineziološkoga fakulteta

Idejno arhitektonsko rješenje SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA na području Zapadnog kampusa u Zagrebu

U prosincu 2014. godine završen je natječaj za za izradu idejnog arhitektonskog rješenja SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA na području Zapadnog kampusa za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (KIF-a).

SVRHA I CILJ natječaja je bilo dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta na području Zapadnog kampusa kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački je sud valorizirao:

KIF - prostorna situacija- primjerenost prostornog koncepta
- prostornu i oblikovnu kvalitetu rješenja
- uspješnost funkcionalnog rješenja
- racionalnost i ekonomičnost rješenja
- kvalitetu primijenjenih rješenja energetske učinkovitosti i održive gradnje
- usuglašenost arhitektonskog i energetskog koncepta zgrade
- provedivost izgradnje
- kvalitetu društvenog života studenata, nastavnika, istraživača, sportaša i rekreativaca u zatvorenim i otvorenim prostorima Sportsko-edukacijskog centra.

U natječaju je odabran rad autora:
Zivil Technikerin VEDRANA SENEČIĆ, Architektin Dipl. Ing., Wien, Austrija
Dr. Sci. ŽELJKO KATALINIĆ, d.i.a., Wien, Austrija
STUDIO XXL d.o.o., Zagreb

Koncept

Objekt je obrazovni, te nadopuna postojeće zgrade, te je koncipiran sukladno tome. Stoga se težilo da kao društveni objekt, svojim troškovima izgradnje i održavanja bude ekonomski i društveno opravdan. Iz ovoga rezultira light motiv koncepta kojim se odgovorilo na zadane smjernice i ciljeve natječaja: ODRŽIVO-ODGOVORNO-INTEGRIRANO.

Novi objekt organiziran je po principu vertikalnog odvajanja i grupiranja sadržaja.

                              KIF - noćna tonirano


Konstrukcija odražava koncept odgovornog pristupa. Klasična kombinacija armiranobetonske montažne i polumontažne konstrukcije zidova i međukatnih ploča, te čelične konstrukcije krovnih raspona dvorana. Najniža kota završnog poda unutar objekta se nalazi na koti postojećeg terena, čime su izbjegnute komplikacije ukopavanja objekta, a time i obrane od visokih podzemnih voda.

Koncept rješenja energetske učinkovitosti i održive gradnje

KIF - ulazni trijem

Energetska učinkovitost postignuta je inteligentnim zoniranjem objekta radi optimizacije sustava ventilacije, grijanja i hlađenja; korištenjem obnovljivih izvora energije, te inteligentnim managementom faza građenja i korištenja lokalnih sirovina, što rezultira među ostalim i smanjenjem emisija CO2 prilikom izgradnje i eksploatacije i objekta.


KIF - trim-staza
Od obnovljivih izvora energije predviđeno je korištenje solarnih panela, zračnih bunara za prekondicioniranje zraka prije korištenje glavnih strojarskih sustava, korištenje  lokalno dostupnih geotermalnih izvora za dobivanje toplinske energije za grijanje i hlađenje objekta.Top