Sveučilišni dan kvalitete

Sveučilišni dan kvalitete

Sveučilišni dan kvalitete događaj je koji se organizira jedanput godišnje, krajem studenog, koji je proglašen za europski mjesec kvalitete. Dan kvalitete Sveučilišta u Zagrebu organizira Ured za upravljanje kvalitetom u nadležnosti Odbora za upravljanje kvalitetom i prorektorice za kvalitetu.

7. Sveučilišni dan kvalitete održan je 30. studenoga 2023. pod nazivom Umreživanjem do kvalitete: Sinergija za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu. Program je organiziran u 2 tematska dijela: Kvaliteta u fokusu: izazovi i prilike na Sveučilištu u Zagrebu i Aktualna transformacija sveučilišnih akata i procedura: Suvremeni odgovorna zakonodavne promjene i europske trendove u visokom obrazovanju. Prezentacije možete pronaći ovdje.

6. Sveučilišni dan kvalitete održan je 28. studenoga 2022. pod nazivom Promjene u sustavu osiguravanja kvalitete: Sveučilište ususret novim izazovima i prilikama. Program 6.  Sveučilišnog dana kvalitete realiziran je u dva dijela dijela: Promjene u sustavu osiguravanja kvalitete s naglaskom na akreditaciji studijskih programa i Cjeloživotno učenje i usavršavanje. Više o događanju i program možete pronaći ovdje.

5. Sveučilišni dan kvalitete održan je virtualno, 26. studenoga 2021. pod nazivom Relevantnost i kvaliteta visokog obrazovanja. Program 5.  Sveučilišnog dana kvalitete realiziran je u tri dijela: Internacionalizacija kao poluga za razvoj visokog obrazovanja, Standardi za upravljanje kvalitetom i Raznolikost i inkluzija u visokom obrazovanju. Prezentacije možete pronaći ovdje.

4. Sveučilišni dan kvalitete održan je virtualno, 27. studenoga 2020. pod nazivom Studiranje i poučavanje - izazovi 2020. Cilj programa je bio međusobna razmjena iskustava u nastojanjima oko kritičkog preispitivanja i unaprjeđenja sustava osiguravanja kvalitete i poučavanja – mnogim događanjima i (ne)prilikama usprkos! Priloge 4. Sveučilišnom danu kvalitete možete pronaći ovdje.

3. Sveučilišni dan kvalitete održan 29. studenoga 2019. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Međunarodna akreditacija - dodana vrijednost s ciljem osvjetljavanja prilika i ukazivanja na izazove procesa međunarodne akreditacije.

2. Sveučilišni dan kvalitete održan je 30. studenoga 2018. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Tema programa bila je Reakreditacija – jučer, danas, sutra, a cilj predstaviti primjere dobre i drukčije prakse sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su prošle veći broj postupaka vanjskoga vrjednovanja.

1. Sveučilišni dan kvalitete održan je 27. studenoga 2017.  u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu s ciljem da postane redovito događanje na Sveučilištu u Zagrebu kojim se promiče sustav osiguravanja kvalitete kroz primjere dobre prakse i izvrsnosti.Top