Prirodoslovno-matematički fakultet - projekt izgradnje kompleksa BGG-a

Prirodoslovno-matematički fakultet - projekt izgradnje kompleksa Biološkoga, Geografskoga i Geološkoga odjela

Projekt izgradnje kompleksa Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka (BGG) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu (SUZ) predviđen je u Sjevernom kampusu na lokaciji Horvatovac u Zagrebu.
Ortofoto prikaz lokacije

Sjeverni kampus čine kompleksi Medicinskog i Katoličko-bogoslovnog fakulteta na Šalati, Prirodoslovno matematičkog fakulteta na Bijeničkoj cesti i Horvatovcu, Instituta za fiziku na Horvatovcu, Instituta Ruđer Bošković na Bijeničkoj cesti, budućeg Stomatološkog fakulteta na Šalati i budućeg Farmaceutsko biokemijskog fakulteta u Alagovićevoj ulici na Šalati.

Objedinjavanje svih odsjeka PMF-a na lokaciji na Horvatovcu  je planu već dugi niz godina i on je prioritet svih dosadašnjih uprava fakulteta.

Odsjeci Biologije i Geografije još uvijek su dislocirani od kompleksa PMF-a na Horvatovcu (Rooseveltov trg i Marulićev trg).                                                                   Ortofoto prikaz lokacije

Kompleks BGG-a nalazit će se u postojećem kampusu Prirodoslovno matematičkog fakulteta, južno od Odsjeka za fiziku, matematiku i geofiziku te zapadno od Odsjeka za kemiju.

U mjesecu studenom 2014. proveden je, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno-matematičkog fakulteta izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever,naručitelja Sveučilišta u Zagrebu.

SVRHA I CILJ natječaja je bilo dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama.

                                               Idejno rješenje BGG-a  

Idejno rješenje BGG-a (.pdf)

   

 

Rekapitulacija planiranih neto površina Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka:

Zajednički prostori:  7309,00
Biološki odsjek:         7846,00
Geografski odsjek:   1736,00
Geološki odsjek:       2218,00

Sveukupna neto površina Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka: 19109,00

Dodatak za horizontalne i vertikalne komunikacije, instalacije, mrežna čvorišta i zidove: 50 % neto površine*: 9454,50

Parkirališno-garažni prostori: 10500,00 m²

Sveukupna bruto površina Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka: 28563,50

Vizualizacija projekta izgradnje BGG-a
Prva nagrada dodijeljena je radu autora Bevk Perović arhitekti d.o.o./ X.3.M. d.o.o.

Autor se našao pred zadaćom da zgradu BGG „stroj“ arhitektonski artikulira tako da funkcionira na nivou grafa i lokalno zatečenom kontekstu.

Rezultat je kompleksni sustav programskih sklopova odsjeka, četiri lamele postavljene na zajedničku bazu socijalnog života, sveučilišne populacije studenata i nastavnika.

Prostorna oslobođenost i oblikovanje ulaznog trga i kompleksa parka rahli vizualne veze prema postojećim zgradama PMF-a.


Upušteni trg-tribina i glavni ulaz vezani su na „linearnu aulu“, poveznicu sva tru odsjeka oko koje su nanizani glavni unutarnji zajednički prostori, te atraktivni prostor parka.


Vizualizacija projekta izgradnje BGG-a
Jasna prostorno-funkcionalna shema s četiri komunikacijske jezgre omogućava samostalno funkcioniranje odsjeka.

Uz aulu je vezan trakt uprave, kafeterija, velike predavaonice i knjižnica baš kako je to programom natječaja sugerirano. Na zadnjem katu su sve lamele povezane.

Prostorno-funkcionalno rješenje lamela BGG-a pokazuje promišljenost u odnosu na površine istih, funkcioniranje cjelina Odsjeka i vertikalni zoning korištenja nastavnih prostora: predavaonica, učionica, praktikuma, laboratorija, pratećih prostora i kabineta.

Tlocrtna rješenje komunikacijskih jezgra, proširenja uz njih, vizualna preglednost i povezanost mostovima gdje je to potrebno, govori o promišljanju autora koje svakako oplemenjuje rješavanje „stroja“, te tako ovim arhitektonskim rješenjem oblikovno i funkcionalno realizira ozbiljan doprinos.

                                   Vizualizacija projekta izgradnje BGG-a


 Top