Knjižnica Filozofskog fakulteta

Dovršetak središnje knjižnice Filozofskog fakulteta

Južno od zgrade Filozofskog fakulteta, u ulici I. Lučića, nalazi se novoizgrađena zgrada fakultetske knjižnice, po veličini druge u Hrvatskoj, odmah nakon Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Tvrtka Vulin i Ileković d.o.o. izradila je glavni i izvedbeni projekt, a kamen temeljac položen je 13. prosinca 2005. godine, nakon raspisivanja natječaja i sklapanja ugovora za izgradnju s izvoditeljem radova, tvrtkom Team d.d. iz Čakovca.

Prva faza izgradnje završena je 2006. godine, tijekom 2007. radovi su nastavljeni, a knjižnica je svečano otvorena 11. ožujka 2009. godine.

Zgrada knjižnice smještena je na više od 8500 četvornih metara, na osam etaža (podrumska, prizemlje, pet katova i instalacijska etaža).
U podrumski prostor je smješteno zatvoreno spremište za oko polovicu ukupne knjižne građe kao i male prostorije za individualni istraživački rad. U prizemlju je referentna zbirka i čitaonica za časopise s oko 150 mjesta i dvorane za projekcije s 90 mjesta. Na prvom i drugom katu nalaze se najsuvremenije opremljene dvorane, računalna i jedna seminarska dvorana.

Bibliotečna građa u otvorenom pristupu smještena je na svih pet katova zgrade, razdijeljena po srodnim grupacijama. Tako su na prvom katu društvene znanosti, na drugom povijesne znanosti, a dalje redom slavistika s kroatistikom, lingvistika, komparativna književnost i na petom germanske i romanske filologije.
11 soba za individualni rad i uredi voditelja biblioteke locirani su na trećem katu, a na preostala dva kata osiguran je prostor za spremišta knjiga zatvorenog pristupa, te urede osoblja.

Primarna veza ovog objekta sa zgradom Fakulteta je preko glavnog hala, a pomoćnu predstavlja most iz drugog kata južnog krila zgrade. Kolni pristup za dopremu knjiga i pomoćni parkirališni prostor dostupni su s južne strane novom servisnom pristupnom cestom.

U novu su biblioteku preseljene 24 manje knjižnice koje su do sada bile razmještene po odsjecima Filozofskog fakulteta, a bit će napravljena i revizija knjižničnog fundusa koji obuhvaća preko 600 000 svezaka. Velik dio fundusa već je unesen u računalni sustav.
Biblioteka ima najmoderniji sustav zaštite knjižne građe i protupožarni sustav koji još nije primjenjivan u bibliotekarstvu u Hrvatskoj. Rad potpisuju arhitekti Ante Vulin, Dina Vulin-Ileković i Boris Ileković, uključujući i dizajnirani interijer, od polica do radnih ploha i svih detalja.
U novoj knjižnici istodobno može raditi oko 750 korisnika, a više od 200 radnih mjesta opremljeno je računalima uključenima u mrežni sustav. Dio knjižničnog fonda dostupan je u otvorenom pristupu, dio se nalazi u zatvorenom spremištu, a korisnici imaju i mogućnost samozaduživanja knjiga na za to predviđenim automatima.
Knjižnica je otvorena za studente svih fakulteta/akademija Sveučilišta u Zagrebu.Top