Obnova Francuskoga paviljona

Obnova Francuskoga paviljona

Povijest

Na XXVII. međunarodnom specijalnom sajmu uzoraka, 14. travnja 1937. godine, otvoren je novoizgrađeni izložbeni paviljon Republike Francuske u sklopu sajamske priredbe Zagrebački zbor, koja se tada po prvi put održala na novoj adresi u Savskoj ulici.

Tom svečanom trenutku prethodilo je šest mjeseci za projektiranje koliko su imali na raspolaganju francuski arhitekt Robert Camelot i građevinski inženjer Bernard Lafaille i isto toliko mjeseci za gradnju zahtjevnog jednoprostornog paviljona kružnog tlocrta površine oko 600 m2. Ograničeni rokovima, odlučili su se na skoro montažnu gradnju: vanjski nenosivi zid od armiranog betona i drveta, krov u obliku obrnutog čeličnog stošca kojeg drži čelični prsten, a nose čelični stupovi.

Genijalnom i hrabrom primjenom inženjerskih znanja Bernard Lafaille je ovakvim rješenjem konstrukcije Francuskog paviljona stigao na rok, te ušao u inženjerske udžbenike i pregled najinteresantnijih konstrukcija dvadesetog stoljeća.

Koliko je bio uvjeren u svoju zamisao dokazao je, kako bi opovrgao tadašnje skeptike, vožnjom biciklom po krovu paviljona koji se sastoji od zavarenih čeličnih ploča debljine 2 mm raspona od gotovo 30 metara.

Splet povijesnih okolnosti preobrazio je paviljon iz izložbenog prostora najnovijih dostignuća tehnike toga doba u skladište dasaka i uredskog inventara, a stanje u kojem se nalazio dovelo je u pitanje svaki oblik uporabe bez prethodne sanacije.


Istražni radovi i rekonstrukcija
Francuskoga paviljona

Sveučilište u Zagrebu započelo je 2003. godine inicijativu sa ciljem ponovnog definiranja funkcije i sadržaja prostora Studentskog centra i to kroz obnovu zapuštenih paviljona i ostalih sadržaja. Iste godine u razgovorima Sveučilišta i veleposlanstva Republike Francuske u Zagrebu izražena je želja francuske strane da pomogne u obnovi Francuskog paviljona. Izrađen je okvirni idejni program za stvaranje Studentskog multimedijskog centra Sveučilišta u Zagrebu koji je predstavljao podlogu za stručne aktivnosti.

U studenomu 2004. godine imenovana je stručna radna skupina sa zadatkom pripreme idejnog projekta obnove Studentskog centra koji uključuje i obnovu Francuskog paviljona. Stručna skupina zaključila je da je Francuski paviljon, kao jedinstveno zdanje i zaštićeni spomenik kulture, potrebno vratiti u izvorno stanje uz izvođenje nužnih tehničkih zahvata koji će omogućiti korištenje paviljona sukladno današnjim standardima. U travnju 2007. podignuta je i skela oko paviljona za potrebe detaljnijih istražnih radnji.

Zavod za graditeljstvo Arhitektonskog fakulteta izradio je snimak postojećeg stanja, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju podnijelo je izvješće o izvršenim ispitivanjima stupova na glavnom ulazu Francuskog paviljona, a u nadležnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda provedeni su konzervatorsko – restauratorski istražni radovi na betonskim, metalnim i drvenim konstrukcijama.

Sva su izvješća podnesena zaključno s travnjem 2008. godine, a na njihovoj je osnovi izrađena projektna dokumentacija te proveden natječaj za izvedbu radova.

     

 

Cjelokupnu projektnu dokumentaciju za obnovu i rekonstrukciju Francuskog paviljona u sklopu Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu – arhitektonski snimak postojećeg stanja, konzervatorsku studiju, idejni, glavni i izvedbeni projekt – izradio je Zavod za graditeljsko naslijeđe Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Restauratorska istraživanja izvornih materijala, završnih obrada i bojanih slojeva izveo je Hrvatski restauratorski zavod, dok je stanje čelične konstrukcije dokumentiralo Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, a interpretaciju nalaza, odnosno provjeru mehaničke otpornosti i stabilnosti postojećeg stanja Francuskog paviljona, dao je Zavod za graditeljsko naslijeđe Arhitektonskog fakulteta u suradnji s tvrtkom UPI-2m, Zagreb.

Građevinski radovi rekonstrukcije paviljona započeli su u prosincu 2009. godine, a završili u travnju 2014. godine. Francuski paviljon je svečano otvoren u listopadu 2014. godine.

                                  

 

 

 Top