Ured za upravljanje kvalitetom

Ured za upravljanje kvalitetom

Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu uspostavljen je 2006. godine kao odraz težnje Sveučilišta k uspostavi kulture kvalitete u svim područjima akademskoga djelovanja.Zadaća je Ureda promicati visoke standarde obrazovanja na Sveučilištu i pružati aktivnu potporu sastavnicama u unaprjeđenju kvalitete znanstvenoga i nastavnoga rada. Ured obavlja poslove koji se strateški definiraju s Upravom Sveučilišta i Odborom za upravljanje kvalitetom.
     
Ured je središte iz kojega se koordiniraju aktivnosti unutarnjega vrjednovanja nastavne i istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u suradnji s povjerenstvima za upravljanje kvalitetom na sastavnicama. Isto tako, Ured je poveznica između Agencije za znanost i visoko obrazovanje i fakulteta i akademija Sveučilišta. Ured je pokretač i koordinator inicijativa i provedbe razvojnih programa u svrhu trajnoga osiguranja i unaprjeđenja kvalitete te utvrđuje karakteristične indikatore kvalitete i organizira njihovo sustavno praćenje. U suradnji s Odborom za upravljanje kvalitetom, neprekidno se provode aktivnosti na području usklađivanja postupaka vrjednovanja sa zakonskim propisima i pravilnicima, suradnja s ostalim institucijama u području upravljanja kvalitetom, priprema i osiguranje uvjeta za provedbu institucijskoga samovrjednovanja, samovrjednovanje nastavnika, praćenje ishoda nastavnoga procesa, savjetovanje nastavnika te aktivno djelovanje na području razvoja kulture kvalitete.

Dodatne informacije

 

Ured za upravljanje kvalitetom
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb

Jelena Đuran. dip. iur., voditeljica Ureda

Diana Dolić, prof., viša stručna savjetnica

 telefon:

+385 1 4564 114

+385 1 4698 186

 e-mail:

 jelena.djuran@unizg.hr

diana.dolic@remove-this.unizg.hr

 Top