Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj svečano je otvoren 12. listopada 2007. godine, čime je završena prva faza uređenja bivše vojarne Borongaj. Za potrebe nastave u ovoj akademskoj godini 2007./2008. Sveučilište je u dogovoru s MZOŠ-om preuzelo 9 vojnih objekata na Borongaju i većinu privelo svrsi za potrebe Hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti. Obnova prvih triju objekata trajala je od srpnja do listopada 2007. godine. Paralelno s rekonstrukcijom fakultetskih zgrada rekonstruiran je objekt za studentski restoran, uređen je okoliš, SRCE i CARNet uspostavili su IT-infrastrukturu te je uspostavljena nova autobusna linija za kampus. Opremanje zgrada djelomično starom i većinom novom opremom uglavnom je dovršeno do 12. listopada, tako da je nastavu u novoj studentskoj godini u ponedjeljak 15. listopada započelo 4500 studenata i 200 profesora s Edukacijsko-rehabilitacijskog, Fakulteta prometnih znanosti i Hrvatskih studija.

Druga faza

Završetkom poslova prve faze preseljenja na Borongaj započela je druga faza razvoja kampusa – priprema podloga za urbanistički natječaj, te planiranje i programiranje osam novih fakultetskih zgrada i ostalih sadržaja. U studenom 2007. prorektor za razvoj i prostorno planiranje i predstavnici osam fakulteta dogovorili su faze rada na pripremi podloga za buduće arhitektonske natječaje. Svi prijedlozi proći će nekoliko faza provjere i komparativne analize.

Ostali planirani fakultetski objekti (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Akademija dramske umjetnosti, Fakultet političkih znanosti i novi objekti privremeno smještenih Fakulteta prometnih znanosti, Hrvatskih studija i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta) zbog svojih specifičnih okolnosti imaju zasebne rasporede razvoja projekata i početaka gradnje.

Planira se i gradnja velikog sportskog kompleksa, a dio objekata bivše vojarne iskoristit će se za brojne institute i agencije ministarstva. Inicijativa o preuređenju vojnog skladišta na Borongaju u “umjetnički inkubator” kao prostor za razvoj umjetničkog istraživanja u kojem će se smjestiti atelieri, studiji i dvorane Akademije dramske umjetnosti te Muzičke i Akademije likovnih umjetnosti zaživjela je, te se sada intenzivno radi na programu rada i korištenja ovog prostora.

Buduća planiranja i izgradnja studentskih domova na Borongaju čeka precizne definicije od MZOŠ-a u pogledu točnog definiranja svih potreba kampusa.

Kampus obuhvaća 92.8 hektara površine, a želja je Sveučilišta iskoristiti sve potencijale svojih fakulteta te ih prezentirati na tom prostoru. Po završetku izgradnje koristit će ga 35 000 studenata te je najveća investicija u obrazovanju u posljednjih 150 godina.

  Top