Vizualni identitet Sveučilišta u Zagrebu

Vizualni identitet Sveučilišta u Zagrebu

Priručnik grafičkih standarda za oblikovanje vizualnih identiteta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (.zip)

Uz suglasnost Sveučilišta u Zagrebu moguće je koristiti logotip Sveučilišta u Zagrebu koji možete preuzeti u Priručniku grafičkih standarda.  

 

Od šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada je povodom obilježavanja 300. godišnjice Sveučilišta u Zagrebu redizajniran znak, oblikovan rektorski lanac, plaketa i prigodna značka, nije uložen ozbiljniji napor za uređivanje vizualnog identiteta Sveučilišta.

Na razini sastavnica uglavnom je samostalno i nekoordinirano uspostavljena sadašnja identitetska arhitektura. Osim što ne funkcionira kao cjelina, pojedini su dijelovi te arhitekture u komunikacijskome i estetskome smislu ispod prihvatljive razine.

Prije dvije godine pokrenute su aktivnosti kako bi se vizualni identitet uredio po mjeri najvećeg sveučilišta u zemlji. Činjenica da je Sveučilište u međuvremenu obilježilo 340. godišnjicu postojanja nametnula je i “stilski” i strateški kriterij: komuniciranje tradicije u ključu suvremenosti.

U skladu s navedenim postavkama oblikovan je cjelovit sustav vizualnog identiteta Sveučilišta. Osnovni su standardi sustava (redizajniran) znak, logotip, (izvorna) tipografija i boja(e). Sustav je osmišljen za dvije razine primjene. Na razini vizualnog identiteta Rektorata projekt je primjene u cijelosti završen, a pokrenuta je njegova primjena na razini sastavnica. Upravo je ta razina ključna jer se u praksi vizualni identitet Sveučilišta u najvećoj mjeri ostvaruje kroz sastavnice.

Ovaj bi Priručnik trebao omogućiti da se taj vrlo zahtjevan posao obavi u skladu s projiciranim ciljem, prema kojem bi zbroj vizualnih identiteta sastavnica činio programiranu cjelinu – usklađeni vizualni identitet Sveučilišta.

Dobra provedba ovoga projekta znatno će pridonijeti javnoj percepciji Sveučilišta u Zagrebu kao organiziranog, suvremenog i kompetentnog subjekta te povećati ugled svake njegove sastavnice.

 


Nositelj projekta
Sveučilište u Zagrebu

Voditelj projekta
prof. dr. sc. Bojan Baletić,
prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju u mandatu rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša

Izrada projekta
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Studij dizajna

Koordinator
izv. prof. Stipe Brčić

Dizajn
izv. prof. Nenad Dogan

Tipografija
doc. dr. sc. Nikola ĐurekTop