Pravilnici

Pravilnici Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnici o Sveučilištu

Pravilnik o načinu određivanja liste prvenstva zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana, stupio na snagu 15. veljače 2017.
Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu
, stupio na snagu 28. srpnja 2016. 
Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu, prestao važiti 28. srpnja 2016.
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, stupio na snagu 19. prosinca 2013.
Pravilnik o radu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 7. lipnja 2010.
Novi pravilnik o radu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, objavljen 31. srpnja 2017.
Pravilnik o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 20. srpnja 2010.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o organizaciji i djelovanju Ureda za sport Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 25. svibnja 2007.
Pravilnik o Uredu za transfer tehnologije, stupio na snagu 16. prosinca 2008.
Pravilnik Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 3. siječnja 2009.
Pravilnik o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 2. studenoga 2007.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 7. listopada 2017.   
Pravilnik o organizaciji i djelovanju Poslijediplomskog središta Dubrovnik, stupio na snagu 11. ožujka 2003.
Pravilnik o ustroju i djelovanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, stupio na snagu 23. lipnja 2017.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i djelovanju Sveučilišnoga centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, stupio na snagu 3. svibnja 2022.
Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu (hrvatski jezik), prosinac 2022.
Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu (njemački jezik), prosinac 2022.
Pravilnik interdisciplinarnoga Centra za njemačke i europske studije (hrvatski jezik), ožujak 2023.
Pravilnik interdisciplinarnoga Centra za njemačke i europske studije (njemački jezik), ožujak 2023. 
Pravilnik o uredskom poslovanju na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 12. lipnja 2017.
Odluka o stručnom osposobljavanju i usavršavanju nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu - Rektorat, stupio na snagu 30. srpnja 2017.
Pravilnik o organizaciji i djelovanju Ureda za forenzične znanosti, stupio na snagu 11. prosinca 2018.
Pravilnik o ustroju i djelovanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, stupio na snagu 28. srpnja 2020.
Pravilnik o ustroju i djelovanju sveučilišnoga Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, stupio na snagu 8. prosinca 2023.  
Pravilnik o zaštiti na radu, stupio na snagu 2. siječnja 2017. 
Pravilnik o zaštiti od požara, stupio na snagu 1. kolovoza 2017.
Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 2. srpnja 2018.
Pravilnik o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 19. srpnja 2022.
Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave, stupio na snagu 18. ožujka 2021. 
Pravilnik o raspodjeli interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 31. ožujka 2023.
Plan za ravnopravnost Sveučilišta u Zagrebu (Rektorat) od 2023. do 2027.

Pravilnici o studiranju i nastavi

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata za zlouporabe studentske iskaznice - stupio na snagu 21. srpnja 2015.
Pravilnik o dodjeli ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu - stupio na snagu 8. listopada 2013., prestaje važiti 2. lipnja 2022.
Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu - stupa na snagu 2. lipnja 2022.
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu od ak. god. 2008./2009.
Pravilnik o studiranju na sveučilišnim studijskim programima za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, stupio na snagu od akademske godine 2017./2018.
Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 23. srpnja 2010.
Pravinik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 30. travnja 2010.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 23. lipnja 2016.
Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (pročišćeni tekst)
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 14. srpnja 2011.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 25. travnja 2013.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 16. lipnja 2016.
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst)
Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti, stupio na snagu 23. svibnja 2008.
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti, prestao važiti 20. travnja 2017.
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti, stupio na snagu 20. travnja 2017.
Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, prestao važiti 24. svibnja 2018.
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 24. svibnja 2018.
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, prestao važiti 28. svibnja 2016.
Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 28. svibnja 2016.
Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 1. svibnja 2010.
Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, stupio na snagu 24. studenoga 2017.
Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij, stupio na snagu 14. listopada 2008.

Pravilnici o studentskim organizacijama

Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu,
stupio na snagu 22. veljače 2008.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija), stupio na snagu 29. travnja 2016.
Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija) - pročišćeni tekst
Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, stupio na snagu 30. ožujka 2010.

Pravilnici o nagradama

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjeljivanja Nagrade "Fran Bošnjaković", stupio na snagu 8. srpnja 1994.
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Mohorovičić", stupio na snagu 18. siječnja 2011.; izmjene i dopune stupile na snagu 13. ožujka 2012.
Pravilnik o dodjeli REKTOROVE NAGRADE, stupio na snagu 10. veljače 2009.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli REKTOROVE NAGRADE, stupio na snagu 9. veljače 2016.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli REKTOROVE NAGRADE, stupio na snagu 28. veljače 2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli REKTOROVE NAGRADE – stupio na snagu 24. veljače 2023.
Pravilnik o dodjeli REKTOROVE NAGRADE (pročišćeni tekst), 24. veljače 2023.
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade Ars summa Universitatis, stupio na snagu 28. prosinca 2019.
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Štampar", stupio na snagu 19. ožujka 2020.
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele nagrada za inovacije i transfer tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu, stupio na snagu 25. siječnja 2022.
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Alica Wertheimer-Baletić" za društveno područje, stupio na snagu 31. ožujka 2023.
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Viktor Žmegač" za humanističko područje, stupio na snagu 31. ožujka 2023.
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Praemium Biotechnicum" za biotehničko područje, stupio na snagu 31. ožujka 2023.

Ostali pravilnici

Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja PROFESSOR EMERITUS, stupio na snagu 1. siječnja 2011.
Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja PROFESSOR EMERITUS, stupio na snagu 14. travnja 2015.
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja PROFESSOR EMERITUS, stupio na snagu 27. lipnja 2019.

Poslovnici

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu (13. 2. 2007.)
Poslovnik o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (6. 4. 2010.)Top