Misija, vizija i vrijednosti

Misija, vizija i vrijednosti

Misija i vizija

Međunarodno djelovanje Sveučilišta u Zagrebu jedan je od ključnih vidova sveučilišnog djelovanja koji kroz međunarodnu istraživačku suradnju te mobilnost studenata i nastavnika doprinosi nacionalnoj izvrsnosti te međunarodnoj, a posebice regionalnoj vidljivosti i prepoznatljivosti Sveučilišta.

Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu ostvaruje se putem:

  • bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma,
  • međunarodnih sveučilišnih mreža i udruga,
  • međunarodnih projekata s područja visokog obrazovanja,
  • međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata,
  • suradnje na razini fakulteta i akademija, odsjeka, katedri i pojedinačnih članova akademske zajednice,
  • rada studentskih udruga.

Vrijednosti

Izvrsnost:
Kroz međunarodne aktivnosti Sveučilište nastoji svojim nastavnicima i istraživačima osigurati uvjete za istraživanje na najvišoj razini, a studentima stjecanje znanja, vještina i kompetencija s kojima će kao ravnopravni članovi demokratskog društva biti konkurentni na Europskom i globalnom tržištu rada.

Transparentnost i ravnospravnost:
Poseban naglasak stavljen je na dostupnost informacija, transparentno provođenje svih natječaja koji omogućuju uključenje i ravnopravno djelovanje svih dionika akademske zajednice.

Kultura dijaloga i suradnje:
Kroz međunarodnu, ali i međusobnu suradnju svih sastavnica i članova Sveučilišta, fakulteta i akademija, studenata, nastavnika, istraživača te administrativnog osoblja, nastoje se osigurati najbolji uvjeti i mehanizmi i procedure koji će poticati i pružati potporu za provođenje aktivnosti internacionalizacije.Top