Erasmus+ program

Erasmus+ program

OPĆE INFORMACIJE

Program Erasmus+ je program Europske unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Proračun programa Erasmus+ na razini Europe za razdoblje od 2021. – 2027. procjenjuje se na 26,2 € milijarde, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prethodni program (2014. – 2020.). Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Europu.

Prezentacija o Erasmus+ programu

STRUKTURA

Erasmus + program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti za razdoblje od 2021. do 2027.:

  • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
  • Aktivnosti Jean Monnet

Za centralizirane aktivnosti programa nadležna je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), dok su decentralizirane aktivnosti u nadležnosti nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU.

Više informacija i detalji novog program objavljeni su na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

Kontakt

Kontakt osoba: Renata Hranjec, Erasmus+ institucijski koordinator
E-mail: erasmus.coordinator@remove-this.unizg.hr


Top