U fokusu: Teaching in English

U fokusu: Teaching in English

Kako bi se omogućila potpuna integracija stranih studenata u akademski život na Sveučilištu, a domaćim studentima i nastavnicima omogućilo sudjelovanje u nastavi koja se odvija na stranom jeziku i u mulitkulturalnom okruženju, te ih time potaknulo da i sami idu na razmjenu, Sveučilište podupire svoje nastavnike u nastojanjima da dio nastave izvode i na stranom jeziku.

Počevši od akademske godine 2011./12., Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta svake godine raspisuje Natječaj za izvođenje kolegija na stranom jeziku, s ciljem osiguravanja dijela financijske potpore za pripremu i izvođenje kolegija na stranom jeziku.

Kolegiji na stranom jeziku

Tijekom godina povećava se broj kolegija koji se izvode na engleskom jeziku na pojedinim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 

Kolegije na engleskom moguće je vidjeti ovdjeTop