Međunarodne sveučilišne mreže

Međunarodne sveučilišne mreže

Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u radu više sveučilišnih mreža. 

AUF - Agence universitaire de la francophonie

Sveučilišna agencija za frankofoniju osnovana je u Montrealu 1961. i okuplja više od 800 visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova. Cilj je te multiraleralne organizacije podrška suradnji i solidarnosti sveučilišnim ustanovama koje djeluju na francuskom jeziku, kao i razvoj visokoga obrazovanja i znanstvenih istraživanja. U okviru agencije djeluju i regionalni uredi (za Hrvatsku je nadležan Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu u Bukureštu) koji provode planirane aktivnosti. Sveučilište u Zagrebu postalo je član AUF-a 2007. godine.

CASEE - ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe

CASEE (ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe) je europska mreža sveučilišta osnovana u Beču 2010. godine. Osnivačko tijelo CASEE čini 30 sveučilišta središnje i jugoistočne Europe koja su svojim djelovanjem, između ostaloga, vezana i uz poljoprivredu, hranu, biotehnologiju, prirodne resurse, ruralni razvoj i okoliš, s ciljem jačanja kapaciteta i razvijanja suradnje u obrazovanju i znanosti. Fakulteti Sveučilišta koji sudjeluju u redu mreže su: Agronomski, Prehrambeno-biotehnološki I Šumarski fakultet.

DRC – Danube Rectors' Conference

Podunavska rektorska konferencija osnovana je 1983. u Beču, a danas u njezinu radu sudjeluje pedesetak visokoobrazovnih ustanova iz 13 zemalja. Aktivnosti mreže usmjerene su prema poboljšanju kvalitete visokoga obrazovanja, poticanju mobilnosti te promidžbi multilateralne suradnje u regiji. Mreža također služi i kao poveznica između visokoobrazovnih i gospodarskih ustanova te se posebno zalaže za transfer znanja.

EUA – European University Association

Europsko udruženje sveučilišta predstavlja i podupire visokoobrazovne ustanove u 46 zemalja pružajući im mogućnost suradnje i sudjelovanja u svim aktualnim događanjima vezanim uz politiku visokoga obrazovanja i znanstvenoga istraživanja. Ta udruga ima ključnu ulogu u oblikovanju europskoga sustava visokog obrazovanja i istraživanja zahvaljujući svojoj uključenosti u pitanja vezana uz Bolonjski proces, doprinos oblikovanju znanstvene politike u Europskoj uniji, kao i suradnji s međuvladinim organizacijama.

IAU - International Association of Universities

Međunarodno udruženje sveučilišta osnovano je 1950. g. od UNESCO-a i danas broji članove, visoko-obrazovne institucije i druge organizacije, iz više od 120 zemalja širom svijeta. Udruga posebni značaj pridaje društvenoj važnosti i djelovanju sveučilišta i drugih visoko-obrazovnih institucija kroz istraživački rad i nastavne aktivnosti.

RCAA – Rectors' Conference of the Alps-Adriatic Universities

Rektorska konferencija sveučilišta Alpe-Jadran djeluje od 1979. godine te okuplja rektore i predsjednike sveučilišta i visokoškolskih ustanova s cijeloga područja Radne zajednice Alpe-Jadran. Cilj je ove rektorske konferencije suradnja između sveučilišta i visokoškolskih ustanova te korištenje brojnih mogućnosti za znanstvenu i umjetničku suradnju. Teme koje imaju kulturnu, gospodarsku, odnosno političku ili općeznanstvenu važnosti obrađuju se na simpozijima ili u obliku znanstvenoistraživačkih projekata.

SEFI – Société Europénne pour la Formation des Ingénieurs (European Society for Engineering Education)

SEFI najveća je europska mreža visokoškolskih ustanova i pojedinaca koji se bave područjem inženjerstva osnovana 1973. Cilj je mreže pridonijeti razvoju i poboljšanju obrazovanja inženjera u Europi, kao i poboljšati položaj inženjera u društvu. Ona također djeluje kao europski forum čije su ideje na raspolaganju europskim ustanovama, akademskome osoblju, studentima i industriji. Mreža svoje aktivnosti provodi kroz više tematskih radnih skupina.

UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe

UNICA je mreža od 40 sveučilišta iz glavnih gradova Europe čija je uloga promoviranje akademske izvrsnosti, integracije i suradnje među članicama diljem Europe. Također nastoji biti pokretačem razvoja Bolonjskog procesa te olakšati integraciju sveučilišta iz srednje i istočne Europe u europski visokoobrazovni prostor. Mreža svoje aktivnosti provodi kroz više tematskih radnih skupina.Top