Koordinatori na fakultetima i akademijama

Koordinatori na fakultetima i akademijama

AKADEMIJE

Akademija dramske umjetnosti
Trg Republike Hrvatske 5
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu, međufakultetsku i međusveučilišnu suradnju:
doc. dr. sc. Goran Pavlić
E-mail: gpavlic@remove-this.adu.hr

Voditeljica Službe za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju
mr. sc. Zrinka Šamija
Telefon: +385 1 4627 759
E-mail: zsamija@adu.hr

ECTS-koordinator:
izv. prof. art. Zvonimir Jurić
E-mail: zjuric@remove-this.adu.hr


Akademija likovnih umjetnosti
Ilica 85
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
izv. prof. art. Maja Rožman
E-mail: maja.rozman@alu.unizg.hr

Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Filip Matović
E-mail: fmatovic@alu.unizg.hr

ECTS-koordinatorica
prof. art. Gordana Bakić Vlahov
E-mail: gbakic28@gmail.com


Muzička akademija
Trg Republike Hrvatske 12
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju:
prof. art. Martina Gojčeta Silić 
E-mail: prodekan.suradnja@remove-this.muza.hr 

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Ema Proso Šepec
Telefon: +385 1 4899 278
Faks: +385 1 48 72 380
E-mail: suradnja@remove-this.muza.hr 

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela
Telefon: +385 1 48 10 200 / 203
E-mail: skiszuvela@remove-this.muza.hr  


BIOMEDICINSKO PODRUČJE

Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ante Kovačića 1
10000 Zagreb

Koordinatori za međunarodnu suradnju i ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Anita Hafner
Telefon: +385 1 639 4765
E-mail: anita.hafner@remove-this.pharma.unizg.hr


Veterinarski fakultet
Heinzelova 55
10000 Zagreb

Prodekan za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Nino Maćešić
Telefon: +385 1 23 90 100
E-mail: nmacesic@remove-this.vef.unizg.hr

Voditelj Ureda za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Alen Slavica
Telefon: +385 1 23 90 156
E-mail: alen.slavica@remove-this.vef.unizg.hr 

Voditeljica referade za međunarodnu suradnju:
Renata Purgar
Telefon:+385 1 23 90 229
E-mail: renata.purgar@remove-this.vef.unizg.hr

Erasmus+/ECTS koordinator:
izv. prof. dr. sc. Sven Menčik
Telefon: +385 1 23 90 229
E-mail: smencik@remove-this.vef.unizg.hr; erasmus@remove-this.vef.unizg.hr


Medicinski fakultet
Šalata 3b
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator
prof. dr. sc. Miloš Judaš
Telefon: +385 1 45 66 903
E-mail: milos.judas@remove-this.hiim.hr; ects.coordinator@mef.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Jasna Turković
Telefon: +385 1 45 66 903
E-mail: jasna.turkovic@remove-this.mef.hrStomatološki fakultet
Gundulićeva 5
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Ivan Alajbeg
Telefon: +385 1 48 02 174
E-mail: alajbeg@remove-this.sfzg.hr

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Danijela Marović
E-mail: marovic@remove-this.sfzg.hr; ects@remove-this.sfzg.hr

Petra Lazić (administrator)
E-mail: plazic@remove-this.sfzg.hr


BIOTEHNIČKO PODRUČJE

Agronomski fakultet
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju:
Izv. prof. dr. sc. Kristina Kljak
E-mail: prodekan.medjunarodna@remove-this.agr.hr
Tel: +385 1 239 4022

Ured za međunarodnu suradnju:
Telefon:  +385 1 23 93 648 / 23 93 611
E- mail: umo@remove-this.agr.hr

ECTS-koordinator:
Izv. prof. dr. sc. Marko Petek
Telefon: +385 1 23 94 085
E-mail: mpetek@remove-this.agr.hr 


Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Korana Jelavić, dipl. oec. 
Telefon: +385 1 46 05 028
E-mail: kjelavic@remove-this.pbf.hr

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Igor Slivac
Telefon: +385 1 46 05 278
E-mail: islivac@remove-this.pbf.hr


Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
Svetošimunska 25
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Stjepan Posavec  
Telefon: +385 1 2352 455
E-mail: sposavec@remove-this.sumfak.hr

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Katarina Korov Faj, mag. ing. silv.
Telefon: +385 99 263 3048
E-mail: kkorov@remove-this.sumfak.unizg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Andrea Pirc Barčić
Telefon: +385 1 235 25 67
E-mail: apirc@remove-this.sumfak.hr


TEHNIČKO PODRUČJE

Arhitektonski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

Prodekanica za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Mia Roth Čerina
Telefon: +385 1 46 39 222
E-mail: mroth@remove-this.arhitekt.hr  

Studij arhitekture i urbanizma
ECTS-koordinator:
prof. dr. sc. Zrinka Barišić Marenić
E-mail: zrinka.barisic@remove-this.arhitekt.hr

Koordinator za mobilnost studenata:
asist. Tamara Relić
E-mail: tamara.relic@remove-this.arhitekt.hr
Predavač Darko Užarević
E-mail: darko.uzarevic@remove-this.arhitekt.hr

Studij dizajna
Frankopanska 12
ECTS - koordinator:
izv. prof. mr. sc. Ivana Fabrio
e-mail: ifabrio@remove-this.arhitekt.hr


Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19
10000 Zagreb

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
E-mail: zfindrik@remove-this.fkit.unizg.hr

Voditeljica ureda za međunarodnu suradnju:
dr. sc. Nevena Milčić
E-mail: nmilcic@remove-this.fkit.unizg.hr

ECTS-koordinatori:
doc. dr. sc. Martina Sudar
Telefon: +385 1 4597 101
E-mail: msudar@remove-this.fkit.unizg.hr

doc. dr. sc. Anita Šalić
E-mail: asalic@remove-this.fkit.unizg.hr


Građevinski fakultet
Fra Andrije Kačića Miošića 26
10000 Zagreb

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Marija Milić
Telefon: +385 1 46 39 408
E-mail: milic@remove-this.grad.hr

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Tomislav Kišiček
Telefon: +385 1 4639 355
E-mail: tomislav.kisicek@remove-this.grad.unizg.hr

ECTS koordinator:
izv. prof. dr. sc. Gordon Gilja
Telefon: +385 1 4690 834
E-mail: ects.coordinator@remove-this.grad.unizg.hr


Prodekan za istraživanje i inovacije (nadležan za mobilnosti ne/nastavnog osoblja):
prof. dr. sc. Stjepan Bogdan (stjepan.bogdan@remove-this.fer.hr)

Prodekanica za studente (nadležna za mobilnosti studenata):
izv. prof. dr. sc. Ana Sušac (ana.susac@remove-this.fer.hr)

Ured za mobilnost:

Neda Tomaš, ing. (erasmus-outgoing@remove-this.fer.hr; mobility-outgoing@remove-this.fer.hr; erasmus@remove-this.fer.hr; mobility@remove-this.fer.hr; neda.tomas@remove-this.fer.hr);
Telefon: 6129-905

Sunčica Mesarov, bacc.oec. (erasmus-incoming@remove-this.fer.hr; mobility-incoming@remove-this.fer.hr; erasmus@remove-this.fer.hr; mobility@remove-this.fer.hr; suncica.mesarov@remove-this.fer.hr); Telefon: 6129-906

Glavna ECTS koordinatorica: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Brkić (ljiljana.brkic@remove-this.fer.hr);
Telefon: 6129-919

ECTS koordinatori za prijediplomske i diplomske studije FER-a su:
1.    izv. prof. dr. sc. Marko Bosiljevac (marko.bosiljevac@remove-this.fer.hr)
2.    doc. dr. sc. Ana Drandić (ana.drandic@remove-this.fer.hr)
3.    doc. dr. sc. Marko Đurasević (marko.durasevic@remove-this.fer.hr)
4.    prof. dr. sc. Igor Lacković (igor.lackovic@remove-this.fer.hr)
5.    izv. prof. dr. sc. Boris Milašinović (boris.milasinovic@remove-this.fer.hr)
6.    doc.dr. sc. Tamara Petrović (tamara.petrovic@remove-this.fer.hr)
7.    prof. dr. sc. Damir Pintar (damir.pintar@remove-this.fer.hr)
8.    izv. prof. dr. sc. Klemo Vladimir (klemo.vladimir@remove-this.fer.hr)

 


Geodetski fakultet
Kačićeva 26
10000 Zagreb

Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Ivan Razumović
Telefon: + 385 1 4639 339
E-mail: ivan.razumovic@remove-this.geof.unizg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Iva Kodrnja
E-mail: iva.kodrnja@remove-this.geof.unizg.hr


Geotehnički fakultet Varaždin
Hallerova aleja 7
42000 Varaždin

Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Ivana Grčić
E-mail: ivana.grcic@remove-this.gfv.hr

ECTS koordinatorica:
prof. dr. sc. Anita Ptiček Siročić
Telefon: +385 42 408 957
E-mail: anitaps@remove-this.gfv.hr

Kontakti za međunarodnu suradnju:
Štefanija Hrgović Bün, univ. bacc. oec.
E-mail: international@remove-this.gfv.unizg.hr
Telefon: +385 42 408 908


Grafički fakultet 
Getaldićeva 2
10000 Zagreb

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Marina Vukoje
E-mail: marina.vukoje@remove-this.grf.unizg.hr

Ivana Žganjar
Telefon: + 385 1 23 71 080 /206
E-mail: ivana.zganjar@remove-this.grf.unizg.hr


Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Krešimir Grilec
E-mail: kresimir.grilec@remove-this.fsb.hr  

Služba za projekte i mobilnost
Ana Domitrović
Telefon: +385 1 6168 416
E-mail: ana.domitrovic@remove-this.fsb.hr, mobilnost@remove-this.fsb.hr
Nikola Uzelac. dipl. iur.
Telefon: +385 1 6168 413
E-mail: nikola.uzelac@remove-this.fsb.hr, mobilnost@remove-this.fsb.hr

ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Tihomir Opetuk
Telefon: +385 1 6168 332
E-mail: tihomir.opetuk@remove-this.fsb.hr

Koordinator za međunarodnu stručnu praksu:
doc. dr. sc. Hrvoje Cajner
E-mail: hrvoje.cajner@remove-this.fsb.hr 

ECTS koordinator za dolazne studente:
doc. dr. sc. Morana Mihaljević
E-mail: morana.mihaljevic@remove-this.fsb.hr


Metalurški fakultet (Sisak)
Aleja narodnih heroja 3
44000 Sisak

Koordinator za međunarodnu suradnju i znanstvene projekte
doc. dr. sc. Tin Brlić
E-mail: medjunarodna_suradnja@remove-this.simet.unizg.hr

Zamjenik koordinatora za međunarodnu suradnju i znanstvene projekte izv. prof. dr. sc. Jakov Baleta

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Martina Lovrenić-Jugović
E-mail: mlovrenic@remove-this.simet.hr


Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Pierottijeva 6
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić
E-mail: prodekan1@remove-this.rgn.unizg.hr

Željka Kurelec
E-mail: zeljka.kurelec@remove-this.rgn.unizg.hr

Andrea Gmajnički
E-mail: andrea.gmajnicki@remove-this.rgn.unizg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Anja Vrbaški
E-mail: anja.vrbaski@remove-this.rgn.unizg.hr


Tekstilno–tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 Zagreb

Ured za međunarodnu suradnju
E-mail: ttf-iro@remove-this.ttf.unizg.hr

Prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju; voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, koordinatorica programa ERASMUS+
prof. dr. sc. Anita Tarbuk
E-mail: anita.tarbuk@ttf.unizg.hr

ECTS koordinatorica, zamjenica voditeljice Ureda
izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak
E-mail: renata.hrzenjak@remove-this.ttf.unizg.hr

Koordinatorica CEEPUS programa
prof. art. Andrea Pavetić
E-mail: andrea.pavetic@remove-this.ttf.unizg.hr

Zamjenica koordinatorice CEEPUS programa
dr.sc. Petra Krpan
E-mail: petra.krpan@remove-this.ttf.unizg.hr

Zamjenica koordinatorice programa ERASMUS+
dr. sc. Iva Brlek
E-mail: iva.brlek@remove-this.ttf.unizg.hr

Studentska referada
Sandra Jakobašić
E-mail: sandra.jakobasic@remove-this.ttf.unizg.hr


Fakultet prometnih znanosti
Vukelićeva 4
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i vanjsku suradnju:
doc. dr. sc. Dario Babić
Telefon: +385 1 2380-225
E-mail: dario.babic@remove-this.fpz.unizg.hr

ECTS koordinator:
prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Telefon: +385 1 2457-930
E-mail: zvonko.kavran@remove-this.fpz.unizg.hr

ERASMUS koordinator:
izv. prof. dr. sc. Darko Babić
Telefon: +385 1 2457-972
E-mail: darko.babic@remove-this.fpz.unizg.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost:
Ivanka Nikolić, mag. oec.
Telefon: +385 1 2380-260
E-mail: mobility@remove-this.fpz.unizg.hr; inikolic@remove-this.fpz.unizg.hr


HUMANISTIČKO PODRUČJE 

Katolički bogoslovni fakultet
Vlaška 38
10000 Zagreb

Prodekan za znanost:
doc. dr. sc. Branko Murić
Telefon: +385 91 2943 333
E-mail: branko.muric@remove-this.kbf.unizg.hr

Ured za međunarodnu suradnju KBF:
Marija Ferlindeš
E-mail: medjunarodna.suradnja@kbf.unizg.hr

ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Anđelo Maly
E-mail: amaly@kbf.unizg.hr


Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Miljenko Jurković
Telefon: +385 1 4092 226
E-mail: prodekan.znanost@remove-this.ffzg.hr

ECTS-koordinatorica
doc. dr. sc. Željka Miklošević
E-mail: mobilnost-ff@remove-this.ffzg.hr

Koordinatorica za mobilnost studenata:
Ivana Bedeković
Telefon: + 385 1 4092 138
E-mail: ibedekov@remove-this.m.ffzg.hr

Koordinatorica za međunarodnu suradnju:
Tamara Šveljo
Telefon: +385 1 4092 266
E-mail: tsveljo@remove-this.m.ffzg.hr

_________________________________________________________________________________________________

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
Ivana Lučića 1a
10000 Zagreb

Povjerenik za znanost i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Zoran Grozdanov
tel: 01 4828 915
e-mail: zoran.grozdanov@remove-this.tfmvi.hr


Fakultet hrvatskih studija
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju i ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Wollfy Krašić
E-mail: wkrasic@fhs.hr

Koordinatori za dolazne i odlazne studente:
Danijela Vnučec Grdović
Telefon: +385 1 2457 617
E-mail: dvnucec@fhs.hr

Josip Zekić
Telefon: +385 1 245 7678
E-mail: jzekic@remove-this.fhs.unizg.hr 


Fakultet filozofije i religijskih znanosti 
Jordanovac 110
10000 Zagreb

Prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju, poslovanje i osiguranje kvalitete: 
doc. dr. sc. Ines Skelac
E-mail: ines.skelac@remove-this.ffrz.unizg.hr

Predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Luka Janeš
E-mail: luka.janes@remove-this.ffrz.unizg.hr

ECTS koordinator:
dr. sc. Marijana Kolednjak
E-mail: marijana.kolednjak@remove-this.ffrz.unizg.hr

Erasmus+ koordinator: 
Ante Belić, mag. phil.
E-mail: ante.belic@remove-this.ffrz.unizg.hr

Administrativni referent za međunarodnu suradnju: 
Marta Turkalj Tomić, mag. bibl.
E-mail: medjunarodna@remove-this.ffrz.hr


PRIRODNE ZNANOSTI

Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102a
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju/ECTS-koordinator:
Prof. dr. sc. Martina Jakovčić
Telefon: +385 1 4606 091
E-mail: mjakovci@remove-this.geog.pmf.hr

Ured za međunarodnu suradnju i praćenje projekata:
Antonijo Šimunović
Telefon: +385 1 4606 091
E-mail: international@dekanat.pmf.hr


DRUŠTVENE ZNANOSTI

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Ured za projekte i međunarodnu suradnju:
Vesna Čavić, prof.
Telefon: +385 1 245 7458
E-mail: vesna.cavic@remove-this.erf.unizg.hr

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju:
doc. dr. sc. Tihana Novak
Telefon: +385 1 245 7512
E-mail: prodekanica.znanost@remove-this.erf.unizg.hr

ECTS-koordinatorica:
dr. sc. Ana Matić Škorić
Telefon: +385 1 245 7449
E-mail: ects.coordinator@remove-this.erf.unizg.hr


Kineziološki fakultet
Horvaćanski zavoj 15
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju, osiguranje i unapređenje kvalitete:
izv. prof. dr. sc. Ivan Segedi
E-mail: ivan.segedi@kif.unizg.hr

Pročelnica Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošću:
doc. dr. sc. Lidija Petrinović
E-mail: lidija.petrinovic@remove-this.kif.hr

Natalija Babić
Telefon:+385 1 3025 602
Fax: +385 1 3634 146
E-mail: natalija.babic@remove-this.kif.hr, iro@remove-this.kif.hr 

ECTS-koordinator:
izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin
Telefon: +385 1 3634 146
E-mail: maja.horvatin@remove-this.kif.unizg.hr

Koordinator za strane studente
izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Cigrovski
E-mail: vjekoslav.cigrovski@remove-this.kif.unizg.hr


Pravni fakultet
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

Prodekan za međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Telefon: +385 1 4895 751
E-mail: igoldner@remove-this.pravo.hr

Koordinatori za međunarodnu suradnju:
Jelena Tadić Cegnar, mag. iur.
E-mail: imo@remove-this.pravo.hr

ECTS koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij:
prof. dr. sc. Mirela Krešić
E-mail: mirela.kresic@remove-this.pravo.hr
Telefon: +385 1 4830 676

ECTS koordinator za Studijski centar javne uprave i javnih financija
prof. dr. sc. Frane Staničić
E-mail: frane.stanicic@remove-this.pravo.hr
Telefon: +385 1 4895 611

ECTS koordinator za Studijski centar socijalnog rada
prof. dr. sc. Gordana Berc
E-mail: gordana.berc@remove-this.pravo.hr
Telefon: +385 1 4895 888

Na Pravnom fakultetu ECTS koordinatori savjetuju i odobravaju prijavnu i ostalu dokumentaciju studenata u mobilnosti (npr. Learning Agreement/Training Agreement), prodekan za međunarodnu suradnju potpisuje dokumente. 


Fakultet organizacije i informatike
Pavlinska 2
42000 Varaždin

Prodekanica za znanost, projekte i međunarodnu suradnju
izv. prof. dr. sc. Martina Tomičić Furjan
E-mail: martina.tomicic@remove-this.foi.unizg.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Izabela Oletić Tušek
Telefon: +385 42 390 826
E-mail: izabela.oletic@foi.unizg.hr, international@foi.unizg.hr

Martina Đuras Sekovanić
Telefon: +385 42 390 826
E-mail: international@foi.unizg.hr, mardjuras@remove-this.foi.unizg.hr

ECTS-koordinator:
doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
E-mail: ects.coordinator@foi.unizg.hr


Fakultet političkih znanosti
Lepušićeva ul. 6 (Privremena adresa: Trg Drage Iblera 10, Importanne Gallerija)
10000 Zagreb

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju:
izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar
Telefon: +385 1 4642 112
E-mail: dario.nikic-cakar@remove-this.fpzg.hr, exchange@remove-this.fpzg.hr

Koordinator za međunarodnu suradnju:
Ivana Kontošić Soče
Telefon: + 385 1 4642 000
E-mail: exchange@remove-this.fpzg.hr, ivana.kontosic-soce@remove-this.fpzg.hr

ECTS koordinator:
izv. prof. dr. sc. Dario Nikić-Čakar
Telefon: +385 1 4642 112
E-mail: dario.nikic-cakar@remove-this.fpzg.hr, exchange@remove-this.fpzg.hr


Ekonomski fakultet
Trg J. F. Kennedyja 6
10000 Zagreb

Prodekan za kvalitetu i internacionalizaciju:
izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka
Telefon: +385 1 238 3454
E-mail: zkrupka@remove-this.net.efzg.hr

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju:
Suzana Karabaić
E-mail: skarabaic@remove-this.net.efzg.hr

Ured za međunarodnu suradnju
E-mail: ums@remove-this.efzg.hr
Tel: +385 1 238 3232

Koordinatorice za dolaznu mobilnost
Lidija Priščan i Nikolina Milić
Tel: +385 1 238 3232
E-mail: incoming-mobility@remove-this.net.efzg.hr

Koordinatorice za odlaznu mobilnost
Irena Šimek Klarić i Marijana Čulina
Tel: +385 1 238 3232
E-mail: outgoing-mobility@remove-this.net.efzg.hr

ECTS koordinatorica za studente na razmjeni u zimskom semestru
dr. sc. Marija Davidović
E-mail: mdavidovic@remove-this.net.efzg.hr

ECTS koordinatorice za studente na razmjeni u ljetnom semestru
izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić
E-mail: ibarisic@remove-this.efzg.hr

Drijenka Pandžić Kuliš
E-mail: dpandzick@remove-this.net.efzg.hr


Učiteljski fakultet
Savska 77
10000 Zagreb

Prodekan za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju:
prof. dr. sc. Damir Velički
E-mail: prodekan.znanost@remove-this.ufzg.hr

Ured za znanost i međunarodnu suradnju
Ana Hunček

Tel: +385 1 6327 391
E-mail: iro@ufzg.hr

ECTS-koordinatorica:
doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić
E-mail: ects-koordinator@remove-this.ufzg.hrTop