Online tečajevi hrvatskoga jezika – A1.HR i A2.HR

Online tečajevi hrvatskoga jezika – A1.HR i A2.HR

 

Internetski tečajevi su besplatni, a sastoje se od 80 jedinica u trajanju od 45 minuta. Sučelje, upute i podrška dostupni su na hrvatskome, engleskome i španjolskome jeziku. Prijava na internetske tečajeve moguća je korištenjem korisničkoga računa za Facebook ili Google.

Internetski tečaj A1.HR dostupan je na adresi: https://a1.ffzg.unizg.hr/

Internetski tečaj A2.HR dostupan je na adresi: https://a2.ffzg.unizg.hr/Top