Ankete za vrjednovanje studija u cjelini

Ankete za vrjednovanje studija u cjelini

Kako bi od studenata dobili povratnu informaciju o studiranju na pojedinim sastavnicama, Sveučilište u Zagrebu pripremilo je anketne upitnike za studentice i studente koji su završili preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski studij. Podaci iz anketnih upitnika sastavnicama omogućuju analizu provedbe studija iz perspektive studenata, analizu dobrih i loših strana studija u cjelini te u skladu s time planiranje mogućih mjera unaprjeđenja kvalitete. Ankete se provode prema usvojenom Planu provedbe.

Anketa za studentice i studente koji su završili preddiplomski studij

 Anketa na hrvatskom jeziku

 Anketa na engleskom jeziku

U sklopu vrjednovanja preddiplomskog studija pripremljena je anketa za studente koji su završili trogodišnji preddiplomski studij. Cilj ankete je vrjednovanje različitih aspekata preddiplomskog studija u cjelini.

Anketa za studentice i studente koji su završili diplomski studij

Anketa na hrvatskom jeziku

Anketa na engleskom jeziku

Vrjednovanje diplomskog studija putem anketnog upitnika započelo je akademske godine 2009./2010. Putem upitnika studenti imaju priliku iskazati zadovoljstvo studijskim programom, izvedbom nastave i vrjednovanjem znanja, odnosom prema studentima i podrškom u studiranju te dati opću procjenu ishoda studiranja.

Anketa za studentice i studente koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski studij

Anketa na hrvatskom jeziku

Anketa na engleskom jeziku

Na manjem broju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu provodi se integrirani preddiplomski i diplomski studij. Za studentice i studente koji studiraju prema takvom programu pripremljen je poseban anketni upitnik putem kojega mogu procijeniti svoje zadovoljstvo studijem.Top