Osiguravanje kvalitete obrazovanja

Osiguravanje kvalitete obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu kao osnovnu značajku sustava osiguravanja kvalitete postavlja očuvanje akademskih vrijednosti Sveučilišta i postizanje akademskih standarda te u skladu s tim uspostavlja prikladan sustav osiguravanja kvalitete." Iz Politike osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu

Osiguravanje kvalitete u sva tri aspekta misije Sveučilišta (obrazovanje, istraživanje, transfer znanja) i u 11 područja djelovanja (Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete) je odgovornost Sveučilišta i brigu o njoj treba provoditi na svakom mjestu rada i području djelovanja. Sustav osiguravanja kvalitete uspostavljen je temeljem odgovarajućih dokumenata kao što su pravilnici i priručnici, primjenom standarda (ESG) i/ili dobre prakse. Za održive postupke osiguravanja kvalitete uspostavljena je prikladna organizacijska struktura u kojoj središnje mjesto zauzima centralna jedinica za osiguravanje kvalitete koja se sastoji od Odbora za upravljanje kvalitetom, pripadnih radnih skupina i povjerenstva koja vode brigu o kvaliteti u različitim područjima rada te dobro ekipiranog Ureda za upravljanje kvalitetom koji daje logističku i administrativnu podršku radu spomenutih tijela, ali provodi i postupke na razini Sveučilišta i sastavnica.

Na razini sastavnica aktivno djeluju povjerenstva za osiguravanje kvalitete, a po potrebi i pripadni uredi. Veza između tijela na razini Sveučilišta i sastavnica je   dvosmjerna i omogućuje prikupljanje podataka, razmjenu ideja i primjera dobre prakse, kao i razvoj kulture kvalitete na svim sastavnicama Sveučilišta.Top