Anketa za procjenu nastavnika

Anketa za procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu

Od akademske godine 2011./2012. na Sveučilištu u Zagrebu vrjednovanje nastave provodi se prema trogodišnjem Revidiranom cikličkom planu anketiranja. Odlukom Senata od 16. listopada 2015. svaka je sastavnica obvezna jedanput u tri godine provesti vrjednovanje nastave metodom papir-olovka. Anketiranje se provodi pomoću Anketnog lista za procjenu nastavnika (V4) koji je dostupan i u engleskoj inačici te pripadajućeg Kontrolnog lista. S obzirom da na Sveučilištu u Zagrebu studira sve veći broj stranih studenata, od ak. g. 2012./2013. sastavnicama je na raspolaganju inačica Ankete na engleskom jeziku.

U oba semestra anketa se provodi tijekom posljednja dva do tri tjedna semestra, a za kolegije koji se izvode turnusno tijekom posljednjeg tjedna izvođenja nastave na kolegiju. Pravila i upute vezane za provođenje Ankete mogu se pronaći u sljedećim dokumentima:

Podaci o rezultatima Ankete za procjenu nastavnika potrebni zbog reizbora ili izbora u više znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje unose se u Potvrdu o institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada koja se može preuzeti ovdje.

 

Rezultati Ankete za procjenu nastavnikaTop