Rezultati Ankete za procjenu nastavnika

Rezultati Ankete za procjenu nastavnika

Rezultati ak. g. 2015./2016.

ZIMSKI SEMESTAR

U zimskom semestru u evaluaciji je sudjelovalo 26 sastavnica koje su prema Revidiranom cikličkom planu bile na rasporedu za provedbu Ankete te sve tri akademije Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati zimskog semestra dostupni su ovdje.*

 

Rezultati ak. g. 2014./2015.

LJETNI SEMESTAR

U ljetnom semestru u evaluaciji je ponovno sudjelovala 21 sastavnica koje su prema Revidiranom cikličkom planu bile na rasporedu za anketiranje. Anketu je rema preporuci Sveučilišta u Zagrebu provela i jedna akademije, Akademija dramskih umjetnosti. Rezultati ljetnog semestra dostupni su ovdje.*

ZIMSKI SEMESTAR

U zimskom semestru u evaluaciji je ponovno sudjelovala 21 sastavnice koje su prema Revidiranom cikličkom planu bile na rasporedu za anketiranje. Anketu je rema preporuci Sveučilišta u Zagrebu provela i jedna akademije, Akademija dramskih umjetnosti. Rezultati zimskog semestra dostupni su ovdje.*

 

Rezultati ak. g. 2013./2014.

LJETNI SEMESTAR

Sukladno Revidiranom cikličkom planu anketiranja, u ljetnom semestru Anketu je provelo 9 fakulteta i 3 akademije. Rezultati su dostupni ovdje. * 

ZIMSKI SEMESTAR

Sukladno Revidiranom cikličkom planu anketiranja, u zimskom semestru Anketu je provelo 9 fakulteta i 3 akademije. Rezultati su dostupni ovdje.


Rezultati ak. g. 2012./2013.

LJETNI SEMESTAR

U ljetnom semestru u evaluaciji je ponovno sudjelovalo 12 sastavnica koje su prema Revidiranom cikličkom planu bile na rasporedu za anketiranje. Anketu su prema preporuci Sveučilišta u Zagrebu provele i sve tri akademije. Rezultati ljetnog semestra dostupni su ovdje.*

ZIMSKI SEMESTAR

U zimskom semestru u evaluaciji je sudjelovalo 12 sastavnica koje su prema Revidiranom cikličkom planu bile na rasporedu za provedbu Ankete te sve tri akademije Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati zimskog semestra dostupni su ovdje.*

 

Rezultati ak. g. 2011./2012. 

LJETNI SEMESTAR

U ljetnom semestru u evaluaciji je sudjelovalo svih 9 sastavnica koje su prema Revidiranom cikličkom planu bile na rasporedu za sudjelovanje te sve tri akademije Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati ljetnog semestra dostupni su ovdje.*

ZIMSKI SEMESTAR

U zimskom semestru u evaluaciji je sudjelovalo 9 sastavnica koje su prema Revidiranom cikličkom planu bile na rasporedu za anketiranje. Osim njih, u evaluaciji je sudjelovala i Akademija dramske umjetnosti. Akademije Sveučilišta u Zagrebu su zbog malih studijskih grupa dobile preporuku o provođenju Ankete tijekom sve tri godine prvog ciklusa kako bi se na kraju trogodišnjeg razdoblja za njih izradili rezultati temeljem svih sakupljenih materijala. Rezultati zimskog semestra dostupni su ovdje.*


 

*Cjelokupni rezultati za razinu Sveučilišta u Zagrebu bit će poznati na kraju ak. g. 2013./2014. tj. na kraju prvog trogodišnjeg ciklusa kada sve sastavnice Sveučilišta provedu Anketu. Rezultati prikazani na ovim stranicama su informativnog karaktera.Top