3. Sveučilišni dan kvalitete

Međunarodna akreditacija – dodana vrijednost

Sveučilište u Zagrebu organiziralo je 29. studenoga 2019. treći po redu Sveučilišni dan kvalitete pod nazivom Međunarodna akreditacija - dodana vrijednost. Cilj ovogodišnjeg Dana kvalitete bio je osvijetliti prilike i ukazati na izazove procesa međunarodne akreditacije. Program je realiziran kroz uvodna predavanja o međunarodnoj akreditaciji i akreditaciji u svjetlu združenih studija, te panel raspravi triju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su prošle postupak međunarodne akreditacije.

Moderatori skupa bili su prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete i prof. dr. sc. Damir Markučič, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar u uvodnom obraćanju istaknula je značaj kvalitete u kontekstu visokog obrazovanja, ukazujući  na sve prihvaćenije poimanje kvalitete kao zajedničke nadređene vrijednosti i kolektivne odgovornosti svih dionika sustava osiguravanja kvalitete. Naglasila je nastojanja Sveučilišta u Zagrebu u poticanju suradnje i osnaživanju sastavnica u konkurentnom svijetu visokog obrazovanja kao i osiguravanju prostora za unaprjeđenjem. Zaključno se osvrnula na teme prvog i drugog te najavila temu trećeg Dana kvalitete.

Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Jasmina Havranek u svom je obraćanju naglasak stavila na jačanje svijesti o kvaliteti bez koje je i postizanje konkurentnost na nacionalnoj i međunarodnoj razini nezamislivo.

Mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice za visoko obrazovanje, svojim izlaganjem upoznala je sudionike s procesima i izazovima Međunarodne akreditacije te o razlikama institucionalnih i programskih ili profesionalnih i stručnih akreditacija.

U nastavku programa uslijedila su tri izlaganja o okvirima akreditacijskog postupka za združene studije u kontekstu projekata Internacionalizacije i Inicijative Europska sveučilišta. Svoj doprinos u ovom dijelu programa dali su: prof. dr. sc. Karmela Barišić s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, članica Akreditacijskog savjeta AZVO-a, prorektorica prof. dr. sc. Mirjana Hruškar i mr. sc. Sandra Bezjak. U uvodnom dijelu izlaganja dan je pregled postojećeg stanja prekogranične suradnje u visokom obrazovanju u RH s naglaskom na združene studije, kratki pregled prednosti i nedostataka, te prilika i prijetnji za pokretanje i izvođenje združenih studija.

Govorilo se također o inicijalnoj akreditaciji i reakreditaciji združenih studija, a s ciljem uklanjanja značajnih prepreka njihovom razvoju, predstavljen je i dokument Europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija.

Namjera Panel rasprave bila je predstaviti međunarodne akreditacije iz perspektive sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Svoja iskustva procesa akreditiranja na međunarodnoj razini – od inicijative, uključivanja, ocjenjivanja i vrjednovanja kvalitete, preko uvjeta koje je institucija trebala ispuniti kako bi dobila pozitivnu akreditaciju - podijelili su predstavnici triju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, nositeljica međunarodnih certifikata: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan i izv. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović, prodekan za nastavu Građevinskog fakulteta; izv. prof. dr. sc. Dean Konjević, prodekan za znanost, poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje i izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić, prodekanica za kontrolu kvalitete Veterinarskog fakulteta te prof. dr. sc. Marina Dabić s Ekonomskog fakulteta.

Završnu riječ uputio je prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu izrazivši podršku organiziranju Sveučilišnog dana kvalitete i zahvalivši na poseban način prof. dr. sc. Mirjani Hruškar i prof. dr. sc. Damiru Markučiču što je ovogodišnja tema Dana kvalitete omogućila upoznavanje primjera dobre prakse sastavnica Sveučilišta. Istaknuo je pritom da međunarodna akreditacija dovodi do zdrave, iznimno poticajne konkurencije, koja donosi vrijednost u odnosu na kvalitetu postignutu drugim mjerama osiguravanja kvalitete i rezultira prihvaćanjem i promicanjem kulture kvalitete.

Diana Dolić, prof., Ured za upravljanje kvalitetomTop