5. Sveučilišni dan kvalitete

5. Sveučilišni dan kvalitete

Relevantnost i kvaliteta visokog obrazovanja

 

Datum: 26. sudenoga 2021. 

Moderatori: prof. dr. sc. Damir Markučič, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom
Pokroviteljstvo: rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras
Organizacija: Ured za upravljanje kvalitetom (Diana Dolić, Jelena Đuran, Daliborka Pašić)
Tehnička podrška: doc. dr. sc.  Mario Konecki

Relevantnost i kvaliteta visokog obrazovanja bila je tema 5. Sveučilišnog dana kvalitete koji se i ove godine održao online 26. studenoga 2021.

Uz neizostavnu potporu i riječ dobrodošlice domaćina prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu, svojim pozdravnim govorom Dan kvalitete podržala je i gospođa Dijana Mandić, izaslanica Ministra znanosti i visokog obrazovanja.

Rektor prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je značaj obilježavanja Sveučilišnog dana kvalitete s uvijek aktualnim temama, poručivši da se ovogodišnjom temom i sadržajem programa želi poslati jasna poruka kojom Sveučilište u Zagrebu želi unaprijediti način studiranja, mobilnost studenata i nastavnog osoblja otvarajući vrata uključivosti i inkluziji u visokom obrazovanju. Rektor se također osvrnuo i na projekt Europsko sveučilište postindustrijskih gradova (UNIC) koje čini savez 8 sveučilišta dio kojega je i Sveučilište u Zagrebu.

U svome obraćanju gospođa Mandić naglasila je važnost kontinuiranog osiguravanja kvalitete, podsjetila na cilj reforme visokog obrazovanja prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti te apostrofirala značajnu ulogu internacionalizacije u procesu usklađivanja hrvatskog visokog obrazovanja s europskim standardima. 

Sudionicima 5. Sveučilišnog dana kvalitete pozdravnim govorom i predavanjem na temu Implementacija norme ISO 9001 u sustav visokog obrazovanja obratio se i prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu. Prorektor Lazibat je u svom izlaganju govorio o normama kao smjernicama za određenu djelatnost, s posebnim naglaskom na djelatnost visokog obrazovanja. Pojasnio je unutarnje i vanjske koristi uvođenja sustava kvalitete koje za cilj imaju zadovoljstvo svih dionika procesa. Zaključno se referirao na Europsku povelju o kvaliteti koja objedinjuje promicanje kulture kvalitete, razvoj učenja, metoda i alata za kvalitetu, razmjenu iskustava o kvaliteti, promoviranje europske kvalitete izvan Europe težeći trajnom napredku u području osiguravanja kvalitete.

Program Sveučilišnog dana kvalitete bio je osmišljen u tri dijela: Internacionalizacija kao poluga za razvoj visokog obrazovanja, Standardi za upravljanje kvalitetom i Raznolikost i inkluzija u visokom obrazovanju, a njegovoj realizaciji svojim izlaganjima i primjerima dobre prakse doprinijeli su predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Agencije za mobilnost i programe EU, predstavnici UNIC projekta na Sveučilištu u Zagrebu te predstavnici sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Sadržaj prvog dijela programa bio je usmjeren na internacionalizaciju s naglaskom na promociju studiranja u Hrvatskoj kao poželjnoj destinaciji za studij te privlačenju stranih studenata. Kako koristiti Study in Croatia kao alat za promociju visokih učilišta i studijskih programa u inozemstvu, predstavila je Katarina Bilonić, predstavnica Agencije za mobilnost i programe EU, a primjere dobre prakse imali smo mogućnost čuti s Medicinskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prvi je sa studijem na engleskom jeziku krenuo Medicinski fakultet koji je prvu generaciju studenata upisao 2003. godine. Te prve godine studij je upisalo 20 studenata, većinom pripadnici hrvatske dijaspore iz Kanade i SAD-a, a danas studij upisuju studenti iz 30-tak zemalja. Prijemni ispiti organiziraju se u inozemstvu, i to u Izraelu, Švedskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Indiji. Studij je dobio certifikat za kvalitetu i internacionalizaciju 2015. godine. 

Predstavljen je UNIC projekt kao uključivo, otvoreno, urbano i jedinstveno sveučilište osam postindustrijskih gradova, čiji je član Sveučilište u Zagrebu s posebnim naglakom na virtualnu mobilnost i razmjenu. Okosnica drugog dijela bili su standardi za upravljanje kvalitetom u okviru kojih su predstavljeni dokumenti Europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija koji uklanja značajnu prepreku razvoju združenih studija tako što postavlja standarde za združene studije, utemeljene na već dogovorenim alatima Europskoga prostora visokoga obrazovanja bez primjene dodatnih nacionalnih kriterija te Postupak vanjskog vrjednovanja združenih studija,  koji se primjenjuje u slučaju kada konzorcij visokih učilišta dogovorno odabere hrvatsku Agenciju za znanosti i visoko obrazovanje za akreditaciju združenih studija.

Treći dio programa bio je posvećen raznolikosti i inkluziji u visokom obrazovanju, koje se manifestira promjenama u pristupu poučavanju i obrazovnom procesu, korištenjem raznovrsnih nastavnih metoda i oblika nastavnog procesa kojima se poštuju različitosti svih osoba uključenih u proces, a koji je upotpunjen iskustvima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena, predispozicija je razvoja visokog obrazovanja koji podrazumijeva suradnju na globalnoj razini. Neosporno je da povećanje vidljivosti Republike Hrvatske kao poželjne destinacije za studij podrazumijeva i internacionalizaciju, raznolikost i inkluziju. Bolje i kvalitetnije obrazovanje realizira se suradnjom na globalnoj razini, promicanjem uzajamnog učenja, poticanjem inovacija kroz mobilnost i razmjenu, sudjelovanjem u projektima te radom na razvoju međunarodnih i zajedničkih studijskih programa.

Sve navedeno značajno pridonosi podizanju ugleda te atraktivnosti studija i visokog učilišta na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Iz takvih okolnosti nastaje kultura kvalitete, proizlazi zdrava konkurencija koja je iznimno poticajna i donosi dodanu vrijednost u odnosu na kvalitetu postignutu drugim mjerama osiguravanja kvalitete.

Naše Sveučilište, kao dio saveza Europskih sveučilišta postindustrijskih gradova, pokazalo je otvorenost i vjerujemo da će svi dionici sustava ustrajavati na povezivanju znanja i udruživanju resursa, odgovarajući na izazove koji se stavljaju pred visoko obrazovanje. Pa ako je pametno usmjeravanje i vješta provedba ključna odrednica osiguravanja kvalitete, neka kvaliteta ostane svima nama mudar izbor među mnogim mogućnostima!

 

 Ured za upravljanje kvalitetomTop