Kvaliteta učenja i poučavanja

Kvaliteta učenja i poučavanja

Kada je u pitanju kvaliteta, ključno je istaknuti njena dva povezana, ali ipak različita aspekta: kvaliteta učenja i poučavanja i formalno institucionalno i nacionalno osiguravanje kvalitete kroz propisane postupke. 

Važno je reći da formalno osiguravanje kvalitete prethodno (prije samog početka nastavnog procesa) definira uvjete i standarde, ali ne garantira kvalitetu učenja i poučavanja. Učenje i poučavanja događa se u realnom vremenu i pod utjecajem različitih ljudskih faktora, stanja neposredne okoline, tehnoloških uvjeta, a u novije vrijeme i globalnih događanja. Stoga kvalitetu učenja i poučavanja možemo smatrati izrazito ranjivom. Kontinuirano ulaganje u unaprjeđenje kvalitete učenja i poučavanja ključna je uloga sveučilišnih nastavnika i ustanova visokoškolskog obrazovanja. 

U nastavku slijedi niz korisnih dokumenata i resursa koji će vam pomoći u orijentaciji, ali i dubljem uvidu u to područje:

Uloga nastavnika ključna je u stvaranju visokokvalitetnog studentskog iskustva i omogućavanju stjecanju znanja, kompetencija i vještina. Rastuća raznolikost studentske populacije i veća usmjerenost na ishode učenja zahtijevaju učenje i poučavanje usmjereno na studenta, zbog čega se mijenja i uloga nastavnika (usp. Standard 1.3.). Visoka su učilišta najodgovornija za kvalitetu svojih zaposlenika i pružanje odgovarajućeg okruženja koje im omogućava učinkovit rad. Takvo okruženje: uspostavlja i slijedi jasne, transparentne i pravedne procese zapošljavanja, uz radne uvjete unutar kojih se prepoznaje važnost nastavnog rada, nudi prilike za profesionalni razvoj nastavnog osoblja i potiče ga, potiče znanstveni rad kako bi se ojačala povezanost obrazovanja i znanosti, potiče inovacije u nastavnim metodama i korištenje novih tehnologija.(ESG, 2015.)Top