Rad administrativnih, stručnih i informatičkih službi

Kako je izgledao rad administrativnih, stručnih i informatičkih službi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u 2020?

 

Sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu poslali smo poziv za pisane priloge o radu administrativnih, stručnih i informatičkih službi u periodu od ožujka do studenog 2020. Tekstove koje smo dobili objavljujemo u cijelosti.  

 

 
Studentska referada 
Fakulteta prometnih znanosti
Knjižnica 
Fakulteta organizacije i informatike 
   
   
Knjižnica, studentska referadainformatička služba Metalurškog fakulteta
Knjižnica, studentska referada i informatička služba Katoličkog bogoslovnog fakulteta
  

Knjižnica i studentska referada 
Muzičke akademije 

E-učenje i nastava online na Sveučilištu u Zagrebu - pogled iz Srca

 

 Top