Program 5. Sveučilišnog dana kvalitete

Program 5. Sveučilišnog dana kvalitete - prezentacije

Moderator:  Prof. dr. sc. Damir Markučič, predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom

09.45 – 10.00  Uključivanje

10.00 – 10.20  Pozdravni govori

  • Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje
  • Prof. dr. sc. Damir Boras,  rektor Sveučilišta u Zagrebu
  • Izaslanica Ministra znanosti i visokog obrazovanja:  Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja

10.20 – 11.40  I. DIO: Internacionalizacija kao poluga za razvoj visokog obrazovanja

Iskustva sastavnica Sveučilišta u Zagrebu - primjeri dobre prakse

11.40 – 12.15  II. DIO:  Standardi za upravljanje kvalitetom

12.15 – 13.00  III. DIO Raznolikost i inkluzija u visokom obrazovanju

Službe i oblici potpore za studente na sastavnicama – primjeri dobre prakseTop