Akreditiranje studijskih programa i online nastava

Akreditiranje studijskih programa i online nastava

Sveučilište u Zagrebu provodi postupak akreditacije studijskih programa od 2009. godine sukladno zakonskim okvirima i drugim aktima (Statutu i aktualnim Strategijama Sveučilišta, Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu i europskim standardima za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju).

Svjedoci smo dugogodišnjeg kontinuiranog razvoja online i kombiniranih oblika učenja i poučavanja na visokoškolskim ustanovama koji je od proljeća 2020. neplanirano iskočio s kolosijeka i prerastao u ad hoc online nastavu (tzv. hitnu nastavu na daljinu). Ovakav neplanirani skok zasigurno je utjecao na standarde kvalitete koje visoka učilišta garantiraju svojim korisnicima. 

Sveučilište u Zagrebu od pristupanja bolonjskom procesu nije akreditiralo niti jedan online studijski program u cijelosti iako imamo brojne primjere izvrsnih kolegija čija je nastava realizirana u nekom od oblika i razina e-učenja.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti i onom segmentu kvalitete koji se osigurava kroz postupak vrjednovanja studijskih programa. U nastavku možete naći konceptualni okvir, uvid u domaća i međunarodna promišljanja te pregled ključnih dokumenata usmjerenih akreditiranju online studijskih programa:

 Top