Nagrada "Fran Bošnjaković"

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjeljivanja Nagrade "Fran Bošnjaković"

Članak 1.
Nagrada »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Nagrada) podjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 2.
Prijedlog za podjeljivanje Nagrade može utvrditi fakultetsko vijeće svakoga tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 3.
Prijedlog iz članka 2. Pravilnika sadržava životopis predloženika te iscrpno obrazloženje. Prijedlogu se prilažu dokumenti (znanstveni radovi i drugi dokazi), koji ga potvrđuju.

Članak 4.
Prijedlog se upućuje Senatu Sveučilišta radi donošenja odluke.

Članak 5.
Rektor Sveučilišta imenuje povjerenstvo, koje tvori 5 redovitih profesora tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo je dužno u roku od mjesec dana nakon imenovanja podnijeti izvješće Senatu, u kojemu ocjenjuje prijedlog za podjeljivanje Nagrade.

Članak 6.
Na osnovi izvješća povjerenstva Senat odlučuje o podjeljivanju Nagrade natpolovičnom većinom svojih članova.

Članak 7.
Tekst diplome o Nagradi, koja se podjeljuje uz medalju s likom Frana Bošnjakovića, sadržava: naziv Sveučilišta u Zagrebu, nadnevak sjednice Senata Sveučilišta na kojoj je donesena odluka o podjeljivanju Nagrade, naziv fakultetskog vijeća koje je predložilo Nagradu, ime i prezime nagrađenog s kratkim obrazloženjem i potpis rektora.

Članak 8.
Nagrada se podjeljuje godišnje.
Svake se godine mogu podijeliti najviše dvije nagrade. Prigodom jubileja tehničkih fakulteta ili Sveučilišta te u drugim iznimnim prilikama može se podijeliti i više nagrada.

Članak 9.
Nagradu uručuje rektor Sveučilišta na prigodnoj svečanosti. Uručivanju Nagrade prisustvuju nagrađeni i članovi Senata, te uzvanici prema odluci rektora. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Nagrada se može uručiti opunomoćeniku nagrađenog.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah.

Pravilnik je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio na svojoj sjednici 8. srpnja 1994.
REKTOR
Prof. dr. sc. Marijan Šunjić, v.r.Top