Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Odluke (oglase) o nastupnim predavanjima slati kao .pdf dokumente na e-adresu: nastupna.predavanja@remove-this.unizg.hr.

Odluka
o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Davora Trbušića
  Tema: "Krizno komuniciranje kao najizazovniji segment odnosa s javnošću"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Ponedjeljak, 26. veljače 2024. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ivana ViolićaDavida BatinićaHelene SkljarovDavora Branimira Vinczea
  Tema: "Povećani sekundakord i njegova primjena u rješavanju zadatka zadanog soprana"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 19. veljače 2024. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mate Đuzela
  Tema: "F. David: Konzertino, op. 4; V. Persichetti: Parable XVIII for solo trombone; E. Bozza: Ballade, op. 62; A. Pryor: Blue Bells of Scotland; L. Grondahl: Koncert za trombon i orkestar"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 19. veljače 2024. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mirele Landsman Vinković
  Tema: "Samostalnost u učenju i udžbenici stranoga jezika"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Subota, 17. veljače 2024. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Gregora DešmanaSimona TrpčeskogRolanda Grlice
  Tema: "L. v. Beethoven: Sonata op. 101 u A duru; R. Schumann: Kreisleriana, op. 16"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Utorak, 13. veljače 2024. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnica Helene Bernarde Lucić Šego i Olesye Tokarenko
  Tema: "Bellini: Dolente immagine; Stradella: Pieta Signore; skladbe prima vista"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Četvrtak, 1. veljače 2024. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ive Uljanić Škreblin
  Tema: "Reforma poreza na dohodak u RH"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Petak, 26. siječnja 2024. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Maje Furlan Zimmermann
  Tema: "(Svaka) kuća je eksperiment?"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Petak, 26. siječnja 2024. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ive Ćurić
  Tema: "Informacija, kolaž, grafika"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Petak, 26. siječnja 2024. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Vladimira Novaka
  Tema: "Prostor, proces, (pro)vokacija"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 25. siječnja 2024. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ane Kovačić
  Tema: "Tijelo je prostor, prostor je tijelo"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 25. siječnja 2024. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Antonija Kutleše
  Tema: "Dvodimenzionalni prikaz kao predložak za trodimenzionalni objekt"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija likovnih umjetnosti
  Četvrtak, 25. siječnja 2024. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Barbare Bošnjak
  Tema: "Osnovni teorem algebre"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 24. siječnja 2024. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vlatka Smiljanića
  Tema: "Uloga Mirka Danijela Bogdanića u promicanju hrvatskoga kulturnoga i jezičnoga identiteta"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Srijeda, 24. siječnja 2024. u 15.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Vesne Haluga
  Tema: "Suvremeni društveni diskurs lokalnih tiskanih medija - primjer grada Varaždina"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Srijeda, 24. siječnja 2024. u 15.05 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tamare Kunić
  Tema: "Izazovi tiska u suvremenom digitalnom okruženju"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Srijeda, 24. siječnja 2024. u 14.20 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Lee Lesar Dolenc
  Tema: "Kinder und Erzieher - gestern, heute und morgen"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 24. siječnja 2024. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Lucije Radetić
  Tema: "Alternativne tehnologije pročišćavanja zraka"
  Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet
  Utorak, 23. siječnja 2024. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Filipa Dodigovića
  Tema: "Temeljenje na pilotima"
  Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet
  Ponedjeljak, 22. siječnja 2024. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Jurja Glasinovića
  Tema: "Otvorena soba"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 18. siječnja 2024. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marina Prpića
  Tema: "Tumori glave i vrata"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Srijeda, 17. siječnja 2024. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Brlek
  Tema: "Parametri procesa bojadisanja kao kreativni alat za dobivanje ciljanih obojenja sintetskih vlakana"
  Sveučilište u Zagrebu - Tekstilno-tehnološki fakultet
  Utorak, 16. siječnja 2024. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Maje Dukarić
  Tema: "Vježbe snage sa slobodnim utezima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Petak, 12. siječnja 2024. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vladimira Farkaša
  Tema: "Influenca ptica"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 12. siječnja 2024. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dražena Đuričića
  Tema: "Kokcidioza peradi"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Petak, 12. siječnja 2024. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Juraja Benića
  Tema: "Osnove grafičkih korisničkih sučelja kroz programski jezik Python"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Četvrtak, 11. siječnja 2024. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Bužanića
  Tema: "Rimski sustav cesta na području antičkog Ilirika"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 9. siječnja 2024. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vinka Nemeca
  Tema: "Periodičnost svojstava elemenata"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 8. siječnja 2024. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tesse Uroić
  Tema: "Klasične iterativne metode za rješavanje linearnih sustava dobivenih diskretizacijom jednadžbi metodom kontrolnih volumena"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Petak, 5. siječnja 2024. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Darija Maravića, mag. cin.
  Tema: "Prilagodba kondicijskog treninga monoskijaša"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Utorak, 19. prosinca 2023. u 14.20 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Lorene Draženović, mag. cin.
  Tema: "Prilagođene aktivnosti u bazenu za djecu s teškoćama u razvoju"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Utorak, 19. prosinca 2023. u 13.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Domagoja Dodiga
  Tema: "Fiskalna politika u Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 18. prosinca 2023. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Martine Stojić
  Tema: "Određeni integral i primjene"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 18. prosinca 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivice Muse
  Tema: "Grčke religije: literatura i religija"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet filozofije i religijskih znanosti
  Ponedjeljak, 18. prosinca 2023. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Herceg
  Tema: "Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Petak, 15. prosinca 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Filipa Valjka
  Tema: "Postupci aditivne proizvodnje prototipova, proizvoda, alata i kalupa"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 14. prosinca 2023. u 15.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dražena Smiljanića
  Tema: "Razvoj obrambenih sposobnosti"
  Sveučilište u Zagrebu
  Srijeda, 13. prosinca 2023. u 10.55 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Gorana Vasiljevića
  Tema: "Modeliranje električnih pojačala snage"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Srijeda, 13. prosinca 2023. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Borisa Blagojevića, mag. math.
  Tema: "Parmetizacija dijela prostora"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Utorak, 12. prosinca 2023. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Davora Kolara
  Tema: "Predikativno održavanje industrijske opreme"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Petak, 8. prosinca 2023. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Danijela Rohdea
  Tema: "Funkcijsko modeliranje proizvoda"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Petak, 8. prosinca 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Kristijana Poljanca
  Tema: "Share Capital - the Concept and Principles"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Četvrtak, 7. prosinca 2023. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Dubravka Ćepulića PolgaraKrešimira Klarića
  Tema: "J. S. Bach: Preludij i fuga u f molu, BWV 534; F. Mendelssohn: Preludij i fuga u d molu, broj 3; J. S. Bach: Preludij i fuga c-mol, BWV 546; M. Reger: Te Deum, op. 59"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Utorak, 5. prosinca 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Frane Škopljanca-Mačine
  Tema: "Modeli programske potpore i jezici za označavanje (Markup Language Technologies)"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 5. prosinca 2023. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mladena GrgićaViktoriije BaskakovaJelene Pavić VukovićŽeljke Vojvoda
  Tema: "J. Haydn: koncert u Es-duru za trubu i orkestar; C. Reinecke: sonata 'Undine' za flautu i klavir, prva 3 stavka (BEZ repeticija)"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 4. prosinca 2023. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Vesne Hercigonja Novković
  Tema: "ADHD u predškolskoj dobi"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 29. studenoga 2023. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Goranke Šutalo
  Tema: "Prosvjeta ili prosvjetiteljstvo? Slučaj dvojice slavonskih osamnaestostoljetnih pisaca - Vida Došena i Adama Tadije Blagojevića"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 28. studenoga 2023. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Anete Mudronja Pletenac, dipl. ing. arh.
  Tema: "Procesno-akcijsko mišljenje i istraživanje prostora"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Četvrtak, 23. studenoga 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Zrinke Premužić
  Tema: "Antropološka perspektiva zaraznih bolesti - primjer tuberkuloze"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 22. studenoga 2023. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Zore Rukavina
  Tema: "Liposomi u parenteralnoj primjeni lijekova"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Ponedjeljak, 20. studenoga 2023. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Brune Velčić
  Tema: "Svećenički spis (P) u suvremenom istraživanju Petoknjižja"
  Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni centar za protestantsku teologiju "Matija Vlačić Ilirik"
  Petak, 17. studenoga 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Branka Sekulića
  Tema: "Drugi crkveno-teološki aspekti pravoslavlja"
  Sveučilište u Zagrebu - Sveučilišni centar za protestantsku teologiju "Matija Vlačić Ilirik"
  Petak, 17. studenoga 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika mr. sc. Domagoja Račića
  Tema: "Solidarnost u ekonomiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Četvrtak, 16. studenoga 2023. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Antuna Škrinjara, dipl. ing. sig.
  Tema: "Obaveze poslodavca pri utvrđivanju alkoholiziranosti radnika na radu"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Srijeda, 15. studenoga 2023. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Dine Vukušića
  Tema: "Aktivizam mladih i sport: slučaj Dražena Petrovića"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 15. studenoga 2023. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Marelića
  Tema: "E-sport kao društveni fenomen"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 15. studenoga 2023. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ljubice Odak, znanstvene suradnice
  Tema: "Multifaktorsko nasljeđivanje"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Utorak, 14. studenoga 2023. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Vesne Kolarec
  Tema: "Estetski učinci svjetla"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Utorak, 14. studenoga 2023. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Valerije Vujčić Bok
  Tema: "Kloroplasti i fotosinteza"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Utorak, 14. studenoga 2023. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Katarine Jeličić
  Tema: "Nastavni pristup konceptu energije u osnovnoj školi"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 13. studenoga 2023. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vladimira Krstića
  Tema: "Dopplerov učinak"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Ponedjeljak, 13. studenoga 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Magdalene Getaldić
  Tema: "Značaj i uloga sadrenih odljeva kroz povijest umjetnosti"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Petak, 10. studenoga 2023. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Sonje Tarokić
  Tema: "Judith Weston - komunikacija redatelja s glumcem kroz bihevioralni pristup karakteru"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Petak, 10. studenoga 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Rie Ivandić
  Tema: "Oligopol i teorija igara"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Četvrtak, 9. studenoga 2023. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Filipa Novokmeta
  Tema: "Tržišne strukture i javne politike"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Četvrtak, 9. studenoga 2023. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Andree Vrbik
  Tema: "Promjena antropoloških obilježja uslijed starenja i obilježja sportsko-rekreacijskih programa za starije osobe"
  Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet
  Srijeda, 8. studenoga 2023. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Stipe Bilića, Tomislava Damjanovića, Ivana Galića, Petra Klasana i Mije Miljković Đuzel
  Tema: "L. v. Beethoven: Sonata u Es duru, op. 31 broj 3; F. Chopin: Scherzo u E duru, op. 54"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Srijeda, 8. i četvrtak, 9. studenoga 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Linde Bjedov
  Tema: "Šumski ekosustavi kao žarišta hantavirusa u Republici Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
  Srijeda, 8. studenoga 2023. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Cvoka, mag. ing. mech.
  Tema: "Digitalni linearni kvadratni regulator s primjenom na upravljanje aktivnim ovjesom"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Utorak, 7. studenoga 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Mijača
  Tema: "Prakse dizajna i specifikacije programskih proizvoda"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Utorak, 7. studenoga 2023. u 8.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Matee Luburić, mag. rehab. educ.
  Tema: "Poučavanje koncepata ključnih za orijentaciju i kretanje"
  Sveučilište u Zagrebu - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  Ponedjeljak, 6. studenoga 2023. u 8.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tajane Božić
  Tema: "Zdravstveni pregledi radnika raspoređenih na poslove s posebnim uvjetima rada"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Četvrtak, 2. studenoga 2023. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Sare Gregorić
  Tema: "Montaža i filmski prostor u igranom filmu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Petak, 27. listopada 2023. u 9.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Zrinke Užbinec
  Tema: "Od plesne tehnike do plesa koji koreografira"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Četvrtak, 26. listopada 2023. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ivana KončićaIvana Violića
  Tema: "Harmonija: 'Enharmonijske modulacije'; Vokalni kontrapunkt: 'Postavljanje troglasja u strogom stihu Palestrine - potpisivanje latinskog teksta u troglasnom motetu'; Glazbeni oblici: 'Sonata u povijesnom razdoblju glazbenog romantizma - generalne značajke - primjeri'"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Četvrtak, 26. listopada 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Franje BilićaBarbare KajinJosipe JakićLjubice Vuletić MarjanovićMarka Skorina
  Tema: "Rad s ansamblom; Razgovor s povjerenstvom"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Srijeda, 25. listopada 2023. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Šain Glibić
  Tema: "Aproksimacije iz Kirilovljevih potprostora"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 25. listopada 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Kovačević
  Tema: "Oblici televizijskog izvještavanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Utorak, 24. listopada 2023. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vedrana Novakovića
  Tema: "Metoda konjugiranih gradijenata"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 24. listopada 2023. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Janka Bekića
  Tema: "Hibridno ratovanje na primjeru rusko-ukrajinskog sukoba"
  Sveučilište u Zagrebu
  Utorak, 24. listopada 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Martine Terzić
  Tema: "Laban/Bartenieff analiza pokreta - primjena principa razvojnih obrazaca kretanja u suvremenoj plesnoj tehnici"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Ponedjeljak, 23. listopada 2023. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Vatroslava Jelovice
  Tema: "Mjere centralne tendencije"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet političkih znanosti
  Ponedjeljak, 23. listopada 2023. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Šušnjara
  Tema: "Tržište roba i tržište novca"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Petak, 20. listopada 2023. u 15.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Filipa Tota
  Tema: "Objektivi i manipulacija filmskom perspektivom"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Petak, 20. listopada 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Todorić Laidlaw
  Tema: "Psihijatrijske i neurološke bolesti u radnika izloženima manganu"
  Sveučilište u Zagrebu - Metalurški fakultet
  Četvrtak, 19. listopada 2023. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Marije Vukšić
  Tema: "The role of government in the economy - vocabulary development and practice"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Srijeda, 18. listopada 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nikoline Obradović
  Tema: "Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada u zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Srijeda, 18. listopada 2023. u 8.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Nikole Bukovića
  Tema: "Srednje strukovno obrazovanje u Hrvatskoj: važno područje socijalnih ulaganja"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Srijeda, 18. listopada 2023. u 8 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Ive Grubišić Ćurić
  Tema: "The role of government in the economy - vocabulary development and practice"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 16. listopada 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Bojana Prosenjaka
  Tema: "The role of government in the economy - vocabulary development and practice"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 16. listopada 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Jelene Paljan
  Tema: "Adaptacija kao intervencija i njezino konceptualno opravdanje na primjeru scenarija za dugometražni igrani film Proslava"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Ponedjeljak, 16. listopada 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tee Glavaš
  Tema: "The role of government in the economy - vocabulary development and practice"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 16. listopada 2023. u 9.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Maria Kozine
  Tema: "Klimaks Gaspara Noéa u kontekstu avangardnih pokreta u kinematografiji"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Petak, 13. listopada 2023. u 13.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Svebora Andrijevića
  Tema: "Kreiranje alata kojima se javnost uključuje u procese planiranja"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Petak, 13. listopada 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marijane Sironić
  Tema: "Urbanističko naslijeđe i Novi europski Bauhaus"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 12. listopada 2023. u 15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Zorana Horvata
  Tema: "Paradigmatski pluralizam pedagogijskih istraživanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Četvrtak, 12. listopada 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Lapić
  Tema: "Krvotvorne matične stanice"
  Sveučilište u Zagrebu - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
  Srijeda, 11. listopada 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ive Černja Rajter
  Tema: "Online istraživanja: metodološki izazovi, prednosti i nedostaci"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Srijeda, 11. listopada 2023. u 8.45 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marije Premužić Ančić
  Tema: "Planiranje u zaštićenim povijesnim cjelinama"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Utorak, 10. listopada 2023. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Dine Korent
  Tema: "Vrednovanje investicijskih projekata"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Utorak, 10. listopada 2023. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marija Haka
  Tema: "Organizacije kao složeni sustavi"
  Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
  Ponedjeljak, 9. listopada 2023. u 16.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Filipan
  Tema: "Rang matrice"
  Sveučilište u Zagrebu - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
  Ponedjeljak, 9. listopada 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Vladimira Cviljušca
  Tema: "Hologrami u grafičkoj industriji"
  Sveučilište u Zagrebu - Grafički fakultet
  Ponedjeljak, 9. listopada 2023. u 8.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Rašeljke Krnić
  Tema: "Uvod u sociologiju glazbe"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Petak, 6. listopada 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Hrvoja Korbara
  Tema: "Pripovijedanje zvukom, pisanje mikrofonom"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Četvrtak, 5. listopada 2023. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Tamare Zaninović
  Tema: "Uvod u teoriju i metodu sintakse prostora"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Četvrtak, 5. listopada 2023. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Igora PečevskogAntala Pappa
  Tema: "C. D. von Dittersdorf: Koncert za kontrabas, 1. stavak; F. Schubert: Sonata Arpeggione, 1. stavak (obrada za kontrabas)"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Srijeda, 4. listopada 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Josipa Skeje
  Tema: "Evolucija u Dinarskom kršu"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Srijeda, 4. listopada 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Gabriele Bagić
  Tema: "The Parts of a Plant and their Functions"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 4. listopada 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Veronike Pedić Tomić
  Tema: "Dualni prostori"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Utorak, 3. listopada 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nikoline Frid
  Tema: "Brojevni sustavi i kodovi"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Utorak, 3. listopada 2023. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Maria Lončara
  Tema: "J. Haydn: Koncert za trubu u Es duru; skladba iz glazbeno-stilskog razdoblja baroka ili pretklasike - izvedba na maloj ('piccolo') trubi; skladba iz razdoblja 20. ili 21. stoljeća skladana za trubu i klavir ili solo trubu; tri značajna trubačka sola (solo dionice) iz orkestarske literature"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Utorak, 3. listopada 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Ane Dadić, Mladena Grgića i Viktora Čižića
  Tema: "C. M. von Weber: Koncert za klarinet i orkestar u Es duru; J. Francaix: Divertissement za fagot i gudače; A vista"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 2. listopada 2023. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Andrije Mudnića
  Tema: "Anatomija slova"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Ponedjeljak, 2. listopada 2023. u 16 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Josipa Žubrinića
  Tema: "Uvod u matematičku logiku"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
  Ponedjeljak, 2. listopada 2023. u 11.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Aleksandre Vojvodić Cebin
  Tema: "Potencijal ksilooligosaharida kao prebiotičkih sladila iz obnovljivih izvora"
  Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno biotehnološki fakultet
  Četvrtak, 31. kolovoza 2023. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nike Sušac
  Tema: "Nasilje u adolescentskim vezama"
  Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  Četvrtak, 13. srpnja 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Mislava Žitka
  Tema: "Okret ka društvenosti u epistemologiji: uloga epistemičkih poroka i vrlina u formiranju znanja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 7. srpnja 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Sande Smoljo-Dobrovoljski
  Tema: "Važnost jačanja emocionalne inteligencije u vremenu digitalne demencije i depersonalizacije"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Srijeda, 5. srpnja 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Tomislava Martinca, višeg asistenta
  Tema: "Izrada 2D skica u CAD alatima"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje
  Ponedjeljak, 3. srpnja 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Majića
  Tema: "Značajke funkcionalnih stilova u religijskoj i katehetskoj praksi"
  Sveučilište u Zagrebu - Katolički bogoslovni fakultet
  Petak, 30. lipnja 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Ivane Presečki
  Tema: "Uvod u gospodarenje otpadom: Kamo otpad putuje?"
  Sveučilište u Zagrebu - Geotehnički fakultet
  Srijeda, 28. lipnja 2023. u 11.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Petre Kukavice
  Tema: "W. A. Mozart / obr. V. V. Škorvaga: Sonata u C duru, K296 za vl. i klav.; Tomislav Uhlik: Giovanottina che vieni alla fonte / Djevojka sa zdenca; Sviranje a vista"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 26. lipnja 2023. u 15.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Miroslava Bukana, višeg znan. suradnika
  Tema: "Korištenje heterozisa u oplemenjivanju bilja"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Petak, 23. lipnja 2023. u 12.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Darija Kremera
  Tema: "Ukrasna dendroflora za očuvanje oprašivača u urbanim sredinama"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Srijeda, 21. lipnja 2023. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Nine Jeran
  Tema: "Očuvanje bioraznolikosti na urbanim površinama zelenila"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Srijeda, 21. lipnja 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Monike Vidak, znanstvene suradnice
  Tema: "Građa i kemijski sastav sjemenke"
  Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
  Utorak, 20. lipnja 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Monike Pažur
  Tema: "Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Četvrtak, 15. lipnja 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Matejak Cvenić
  Tema: "Fotoelektrični učinak - nastavni pristup"
  Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
  Četvrtak, 15. lipnja 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Josipe Kuleš
  Tema: "Proteini: od strukture do funkcije"
  Sveučilište u Zagrebu - Veterinarski fakultet
  Četvrtak, 15. lipnja 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Renate Vlahović Kruc
  Tema: "Učenje otkrivanjem u početnoj nastavi matematike"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 14. lipnja 2023. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Edite Rogulj
  Tema: "Suvremeno roditeljstvo u digitalnom okruženju"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Srijeda, 14. lipnja 2023. u 16.50 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Hrvoja Šlezaka
  Tema: "Grad i urbanizacija"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 13. lipnja 2023. u 14 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Eme Petričević
  Tema: "Neke karakteristike preventivnih programa u obrazovanju"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 13. lipnja 2023. u 13 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Marije Šarić Drnas
  Tema: "Tugovanje"
  Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet
  Utorak, 13. lipnja 2023. u 10 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Mladena Grgića
  Tema: "Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za rog i orkestar br. 4 u Es-duru, KV 495; Paul Hindemith: Sonata za fagot i klavir; Skladba prima vista"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 12. lipnja 2023. u 18 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Viktora Čižića
  Tema: "Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za rog i orkestar br. 4 u Es-duru, KV 495; Paul Hindemith: Sonata za fagot i klavir; Skladba prima vista"
  Sveučilište u Zagrebu - Muzička akademija
  Ponedjeljak, 12. lipnja 2023. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mojce Pretnar
  Tema: "Kognitivni aspekti kineskih znakova"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Petak, 9. lipnja 2023. u 17 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Une Mikac
  Tema: "Povijesni razvoj psihologijskog testiranja"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Srijeda, 7. lipnja 2023. u 12.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ivana Cvitića
  Tema: "Budući trendovi kibernetičke sigurnosti u okviru koncepta Interneta stvari"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Utorak, 6. lipnja 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Mirne Cvetko
  Tema: "Prehrana vojnika i opskrba hranom na delmatskom limesu"
  Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
  Utorak, 6. lipnja 2023. u 11 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Petre Žugec
  Tema: "Određeni integrali"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
  Utorak, 6. lipnja 2023. u 10.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Morane Pap
  Tema: "Design Thinking metoda u znanstvenom istraživanju, edukaciji i poslovnoj praksi"
  Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
  Utorak, 6. lipnja 2023. u 9 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marka Vuletića
  Tema: "Bolesti temporomandibularnog zgloba"
  Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2023. u 14.15 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika Tonćija Gaćine
  Tema: "Realizam kao stil u opservacijskom modusu - Analiza opservacijskih postupaka u ranom direktnom filmu"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2023. u 13.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Andreja Vidaka
  Tema: "Linijski spektri i Bohrov model atoma"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Vanje Jambrović
  Tema: "Razvoj modela financiranja dokumentarnog filma u Hrvatskoj"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Marijana Jakovljevića
  Tema: "Definiranje mjera i metode odabira konačne liste mjera razvoja prometnog sustava urbanih sredina"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet prometnih znanosti
  Ponedjeljak, 5. lipnja 2023. u 12 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Mihaele Devald Roksandić
  Tema: "Pedagogijska perspektiva u nastavi baleta"
  Sveučilište u Zagrebu - Akademija dramske umjetnosti
  Četvrtak, 1. lipnja 2023. u 17.30 sati (više.pdf)
 • Nastupno predavanje pristupnice Snježane Pavić
  Tema: "Preparing for Discussion"
  Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija
  Četvrtak, 1. lipnja 2023. u 11.30 sati (više.pdf)

Skopljanac_Macina_Frano_ferTop