Rezultati natječaja

Rezultati natječaja

 

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 131/2023 od 3. studenog 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik (interno: projektni administrator na projektu UNIC) za rad na projektu Europsko sveučilište postindustrijskih gradova - UNIC, u Uredu za EU projekte, na određeno vrijeme do 30.09.2027., u punom radnom vremenu, izabrana je Karla Sirotić, mag. pol. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 137/2023 od 15. studenog 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto IV. vrste složenosti poslova – spremačica, na određeno vrijeme do tri (3) godine, s punim radnim vremenom, izabrane su Marinka Josipović i Nikolina Žgela(Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 124/2023 od 25. listopada 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i na portalu Europskog istraživačkog prostora, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u suradničkom zvanju - viši asistent/poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Farmakokinetika intravenski i intramuskularno primijenjenog antivenoma u velikom animalnom modelu", u znanstvenom području prirodne znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme od 10 mjeseci, s punim radnim vrmenom u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je dr. sc. Sanja Mateljak Lukačević. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 122/2023 od 20. listopada 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto položaja I. vrste složenosti poslova - rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, interno: urednik Sveučilišnih novina Universitas - zagrebački dio, na određeno vrijeme do dvije godine, s punim radnim vremenom, izabran je dr. sc. Petar Bilobrk. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 122/2023 od 20. listopada 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – portir, na određeno vrijeme do tri godine, s punim radnim vremenom, izabran je Rajko Bertić. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 122/2023 od 20. listopada 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto položaja I. vrste složenosti poslova - rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu ili službi, interno: voditelj Centra za njemačke i europske studije na Sveučilištu u Zagrebu, na određeno vrijeme do godine dana, u nepunom radnom vremenu (50% u odnosu na puno radno vrijeme) izabran je dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 114/2023 od 4. listopada 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto III. vrste složenosti poslova –interni naziv: portir, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabrana je Sanja Crnković. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 114/2023 od 4. listopada 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova –stručni suradnik za ekonomsko računovodstvene poslove u Središnjem uredu za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabran je Bernardo Rudec, mag. oec. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 107/2023 od 15. rujna 2023.,  web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – portir, na određeno vrijeme do tri (3) godine, s punim radnim vremenom, izabrani su Goran Čop i Tomislav Maganić (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 107/2023 od 15. rujna 2023.,  web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto IV. vrste složenosti poslova – spremačica, na određeno vrijeme do tri (3) godine, s punim radnim vremenom, izabrane su Sanja Ricijaš i Gordana Gavranović (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 92/2023 od 9. kolovoza 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik za rad na projektu „Europsko sveučilište postindustrijskih gradova – UNIC“ u Uredu za projekte, interno: projektni koordinator, na određeno vrijeme do 30. rujna 2027., u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabrana je Petra Baničević, univ. spec. admin. publ. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2023 od 12. srpnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik, interni naziv: stručni savjetnik za poslove Erasmus+ mobilnosti u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, za trajanja EU projekta, u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabrana je Emina Lehkec, mag. oec. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2023 od 12. srpnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik u Središnjem uredu za arhivsku građu, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabran je dr. sc. Velimir Veselinović (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 64/2023 od 14. lipnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova –stručni savjetnik za međunarodnu suradnju u Središnjem uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, na određeno vrijeme za trajanja projekta, u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabran je Bernard Špoljarić, mag. phil. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2023 od 12. srpnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik u Konfucijevom institutu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabran je Hrvoje Nikolić, mag. theol. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2023 od 12. srpnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik, interni naziv: stručni savjetnik za poslove Erasmus + mobilnosti u Središnjem sveučilišnom ureda za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja EU projekta Erasmus + mobilnosti, KA131 projekt do 31. srpnja 2025., u punom radnom vremenu, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabrana je Valentina Vajdić Cimperšak, mag. oec. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 77/2023 od 12. srpnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto II. vrste složenosti poslova – ostala radna mjesta II. vrste, interni naziv: viši upravni referent za studijske programe u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj (m/ž), izabrana je Željka Furjan, upravna pravnica (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 64/2023 od 14. lipnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju – koordinator dolaznih i stranih studenata na projektu Erasmus + mobilnosti u Središnjem uredu za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Klara Vidović, magistar socijalne politike (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. položaja vrste složenosti poslova – voditelj odjeljka, interni naziv: Tajnik Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Dušanka Profeta, prof. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 64/2023 od 14. lipnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova - stručni savjetnik za međunarodnu suradnju – koordinator dolaznih stranih studenata na projektu Erasmus+ mobilnosti, na određeno vrijeme, za trajanja projekta, u Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, u punom radnom vremena, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Alen Kesić, mag. oec. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 65/2023 od 16. lipnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto III. vrste složenosti poslova - ostala radna mjesta III. vrste, za obavljanje zaštitarskih poslova Internog naziva zaštitar), na određeno vrijeme, do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenika/ice, u punom radnom vremena, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Ivan Cicvarić. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 47/2023 od 3. svibnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova - stručni suradnik za projekte za potrebe Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, u punom radnom vremena, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Vedran Forčić, mag. oec. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 38/2023 od 5. travnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova - stručni suradnik za odnose s javnošću, na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Neven Jurina Tomić, mag. pol. i mag. paed. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 41/2023 od 14. travnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova - stručni suradnik za administrativne poslove za potrebe rada Interuniverzitetskog centra Dubrovnik, na određeno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnog zaposlenika/icu, na pola radnog vremena, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Nikolina Vekić, mag. pol. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 41/2023 od 14. travnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova - stručni suradnik za studente s invaliditetom u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom, na određeno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnog zaposlenika/icu, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Lana Molvarec, mag. paed. soc. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 39/2023 od 7. travnja 2023., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto položaja II. vrste složenosti poslova – voditelj (šef) ispostave – suradnik za doktorate i promocije u Središnjem uredu za znanost i tehnologiju, u Odsjeku za doktorate i promocije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Lucija Šikić, prof. (Odluka o izboru)

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 137/22, mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, stranicama Europskog istraživačkog prostora na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u suradničkom zvanju – viši asistent / poslijedoktorand (m/ž) za rad na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji, financiranom od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, na određeno vrijeme, u trajanju do 10 mjeseci, u znanstvenom području: prirodne znanosti, u znanstvenom polju: biologija, s punim radnim vremenom, u Laboratoriju za biokemiju i imunokemiju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je dr. sc. Sanja Mateljak Lukačević.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 137/22, mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, stranicama Europskog istraživačkog prostora na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u suradničkom zvanju – asistent (m/ž), u znanstvenom području: prirodne znanosti, u znanstvenom polju: biologija, na određeno vrijeme u trajanju do 9 mjeseci, s punim radnim vremenom, za rad na projektu „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanje u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“, u Laboratoriju za monekularnu biomedicinu u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je Dorotea Pali, mag. biol. mol.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 79/2022 od 8. srpnja 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na rado mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik, za poslove organizacijske kulture u Uredu za organizacijsku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Martina Mihočević, prof.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 88/2022 od 29. srpnja 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na rado mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za međunarodnu suradnju u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, zbog potrebe rada na projektu Erasmus + mobilnosti za programske zemlje unutar EU, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Hrvoje Nikolić, mag. theol.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 90/2022 od 3. kolovoza 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na rado mjesto I. vrste složenosti poslova –stručni suradnik u Središnjem uredu za međunarodne odnose i održivi razvoj, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je dr. sc. Antonio Pehar.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 82/2022 od 15. srpnja 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na rado mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, u punom radnom vremenu –1 izvršitelj (m/ž) izabran je dr. sc. Velimir Veselinović.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na rado mjesto II. vrste složenosti poslova – ostala radna mjesta II. vrste, interni naziv: referent za studentske poslove u referadi Centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž) izabrana je Marija Bešlić.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 71/2022 od 21. lipnja 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na rado mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik za pravne poslove u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučililšta u Zagrebu, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž) izabran je Bojan Bobinac, dipl. iur.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022., na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, portalu Euraxess i časopisu Universitas broj 150 od 25. travnja 2022. na rado mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom poju: Teologija, u znanstvenoj grani: Crkvena povijest, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž) izabran je Andrej Bukovac-Mimica mag. theol. et. hist.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Odsjeku za doktorate i promocije Središnjeg sveučilišnog ureda za znanost i tehnologiju, zbog povećanog opsega poslova, na određeno vrijeme do tri mjeseca, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Lucija Šikić, prof.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik, interni naziv: stručni savjetnik za poslove Erasmus + mobilnosti, na određeno vrijeme, do 31. srpnja 2024., u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Tomislav Hrga, mag. oec.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 46/2022 od 15. travnja 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – stručni referent, interni naziv: stručni referent za poslove u pisarnici, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Središnjoj službi za opće i kadrovske poslove Sveučilišta u Zagrebu – jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Jakov Relković.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 32/2022 od 11. ožujka 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto II. vrste složenosti poslova, interni naziv: voditelj odsjeka za knjigovodstveno računovodstvene poslove u Središnjem uredu za poslovanje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Dubravka Gretzer Vrdoljak, bacc. oec.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 22/2022 od 23. veljače 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za razvoj karijera, na određeno vrijeme do šest mjeseci, s nepunim radnim vremenom (50%) – jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Jelena Ivančić, mag. kiparstva.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 9/2022 od 21. siječnja 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto II. vrste složenosti poslova – ostala radna mjesta II. vrste–viši upravni referent za studijske programe u Uredu za osiguranje kvalitete, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, zbog povećanog opsega posla, na šest mjesec, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Željka Furjan, upravna pravnica.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 16/2022 od 4. veljače 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova –stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove u Uredu za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog zaposlenika, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Matea Topić Crnoja, mag. oec.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 16/2022 od 4. veljače 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto položaja I. vrste složenosti poslova–rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi, internog naziva: programski voditelj podrške inovacijskim zajednicama, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je dr. sc. Vesna Gabelica Marković.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 9/2022 od 21. siječnja 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za odnose s javnošću, za područje novih medija koja se bave promocijom osoba s invaliditetom, na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega poslova, do šest mjeseci, s nepunim radnim vremenom (50% radnog vremena), jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Neven Jurina Tomić, mag. nov.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 3/2022 od 7. siječnja 2022., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – viši stručni savjetnik, interni naziv: viši stručni savjetnik za pravne poslove, na određeno vrijeme do šest mjeseci, s punim radnim vremenom, u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Bojan Bobinac, dipl. iur.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 123/2021 od 17. studenog 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto III. vrste složenosti poslova – administrativni referent, internog naziva: administrativni referent za poslove u Pisarnici i ostale pomoćne poslove u Službi za opće i kadrovske poslove Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme do šest (6) mjeseci, s pola radnog vremena (4 sata), jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Damir Humski.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 127/2021 od 26. studenog 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Matea Altić, mag. hist. et mag. educ. orator.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 70/2021 od 25. lipnja 2021., u časopisu Universitas br.:140, portalu Euraxsess i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u znanstvenom zvanju-znanstveni suradnik, u znanstvenom području prirodne znanosti, u znanstvenom polju biologija, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je dr. sc. Anamarija Slović.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 70/2021 od 25. lipnja 2021., u časopisu Universitas br.:140, portalu Euraxsess i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u znanstvenom zvanju-znanstveni suradnik, u znanstvenom području prirodne znanosti, u znanstvenom polju biologija, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu,  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je dr. sc. Sanda Ravlić.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 113/2021 od 20. listopada 2021., u časopisu Universitas br.:144, portalu Euraxsess i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu,  za rad na HZZ projjektu Farmakokinetika introvenski i intramuskularno primijenjenog antivenoma u velikom animalnom modelu, u znanstvenom području prirodne znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme od 2 godine, u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je dr. sc. Sanja Mateljak Lukačević.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 102/2021 od 22. rujna 2021., u časopisu Universitas br.:143, portalu Euraxsess i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u suradničkom zvanju - asistent, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu,  za rad na projektu IP-2018-01-6910 „Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala“ na određeno vrijeme od 4 godine, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Marcela Šišić.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116/2021 od 27. listopada 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za ekonomsko-računovodstvene poslove u Središnjem uredu za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, jedan izvršitelj (m/ž), izabran je Bernando Rudec, struč. spec. oec.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 98/2021 od 8. rujna 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni savjetnik za međunarodnu suradnju u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Marija Jakovljević, prof.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 80/2021 od 14. srpnja 2021., u časopisu Universitas br.:141, portalu Euraxsess i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u suradničkom zvanju - asistent, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Erika Gamulin.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 70/2021 od 25. lipnja 2021., u časopisu Universitas br.:140, portalu Euraxsess i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova u znanstvenom zvanju – znanstveni suradnik, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), s punim radnim vremenom, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je dr. sc. Ivana Furčić.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 od 21. srpnja 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za međunarodnu suradnju u Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme od dvije godine, na EU projektu Erasmus+ mobilnosti, jedan izvršitelj (m/ž), izabrana je Emina Lehkec, mag. oec.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 83/2021 od 21. srpnja 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik, interni naziv: tajnik Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, izabran je Jan Defrančeski, mag. ling. et mag. educ. phil.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2021 od 18. lipnja 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto položaja I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi, interni naziv: programski voditelj podrške inovacijskim zajednicama, iz sredstva projekta, na određeno vrijeme (godina dana), s punim radnim vremenom, izabrana je dr. sc. Ana Branka Jerbić.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 57/2021 od 26. svibnja 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto položaja I. vrste složenosti poslova – rukovoditelj odjela u središnjoj službi, interni naziv: voditelj Ureda za pravne poslove Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, izabrana je Dora Gelo, dipl. iur.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 52/2021 od 14. svibnja 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik za rad na projektu Europsko sveučilište postindustrijskih gradova u Uredu za EU projekte, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do 30. rujna 2023., izabrana je Petra Baničević, univ. spec. admin. publ.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 28/2021 od 19. ožujka 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto II. vrste složenosti poslova – viši stručni referent u Središnjem uredu za razvoj, investicije i prostorno planiranje, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, izabran je  Andrei Hruškar, univ. bacc. phil.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 28/2021 od 19. ožujka 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, izabrana je Matea Altić, mag. hist.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 28/2021 od 19. ožujka 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za ljudske potencijale, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, izabran je Luka Canjek, mag. soc.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 28/2021 od 19. ožujka 2021., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Središnjem uredu za razvoj, investicije i prostorno planiranje, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika, izabran je Juraj Borić, mag. oec.Top