Podrška studentima

Podrška studentima Sveučilišta u Zagrebu

Studiranje je iskustvo koje osobu usmjerava i usavršava u području koje ju zanima i u kojem dalje planira raditi, i potiče ju na puni razvoj svojih potencijala. Uz svladavanje akademskih obveza, studiranje pruža mogućnost za  usavršavanjem komunikacijskih, prezentacijskih, organizacijskih i općih životnih vještina koje osobi pomažu izgraditi život i karijeru s kojom će biti zadovoljna i ispunjena.

Sveučilište u Zagrebu aktivno radi na izgradnji sustava podrške studentima, koji je usmjeren na pružanje ne samo potpore u razvoju akademskih vještina, vještina razvoja i upravljanja karijerom nego i psihološkog savjetovanja za uspješno prevladavanje mogućih izazova na koje studenti mogu naići tijekom studiranja. Izjednačavanje uvjeta studiranja i pružanje potpore studentima s invaliditetom također je jedno od prioritetnih područja koje se osigurava razvojem ovog sustava. Studentima se pruža mogućnost uključivanja u radionice/treninge usmjerene na razvoj strategija učenja i organizacije vremena, vještina upravljanja karijerom i snalaženja na tržištu rada. Kako bi aktivnosti bile dostupne što većem broju zainteresiranih studenata, razvijaju se u različitim oblicima (radionice, on-line tečajevi, internetski portal s dostupnim informacijama).

S obzirom na velik broj studenata koji studiraju na Sveučilištu u Zagrebu, važan dio osiguravanja sustava podrške uključuje i suradnju s udrugama, organizacijama i ustanovama u lokalnoj zajednici koje pružaju podršku mladim osobama u spomenutim područjima.

Podrška studentima na sastavnicama Sveučilišta

Na razini pojedinih fakulteta/akademija oblici podrške studentima pružaju se na različite načine. Tako određeni fakulteti imaju svoja savjetovališta za studente ili osiguravaju podršku izvan sastavnice, na drugima se pruža podrška kroz studentske službe ili pak kroz izborne kolegije, mentorstva (nastavnog osoblja, a gdjekad i studenata viših godina).

Na svakoj sastavnici postoji koordinator(-ica) za podršku studentima – nastavno ili administrativno osoblje na sastavnici koje može studenta uputiti na raspoložive mogućnosti u ovom području.Top