Studentski izbori 2018./2019.

Studentski izbori 2018./2019.

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU!

 

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu:

UKUPNI

PO SASTAVNICAMA I IZDVOJENIM BIRAČKIM MJESTIMA

RJEŠENJE na prigovor studenta Rafaela Dubrovića, Kineziološki fakultet

 

Na temelju članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 6. veljače 2019. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica, koji će se održati 26. i 27. ožujka 2019.

Uz tu odluku, rektor Boras donio je i dvije odluke o imenovanju povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Zadaće Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Pravilnikom o Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica.

 

Popis birača po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu:

Agronomski fakultet
Akademija dramske umjetnosti
Akademija likovnih umjetnosti
Arhitektonski fakultet
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Fakultet organizacije i informatike
Fakultet političkih znanosti
Fakultet prometnih znanosti
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Filozofski fakultet
Geodetski fakultet
Geotehnički fakultet
Građevinski fakultet
Grafički fakultet
Hrvatski studiji
Katolički bogoslovni fakultet
Kineziološki fakultet
Medicinski fakultet
Metalurški fakultet
Muzička akademija
Pravni fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prirodoslovno-matematički fakultet
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Stomatološki fakultet
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
Šumarski fakultet
Tekstilno-tehnološki fakultet
Učiteljski fakultet
Veterinarski fakultet
Vojni studijiTop