Studentski izbori 2020./2021.

Studentski izbori 2020./2021.

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor Ekonomskoga fakulteta - 27. travanj 2022.

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Ekonomskoga fakulteta - 11. travanj 2022.

Konačna odluka Izbornoga povjerenstva Ekonomskoga fakulteta o valjanosti kandidatura za studentske izbore

Odluka Izbornoga povjerenstva Ekonomskoga fakulteta o valjanosti kandidatura za studentske izbore

Odluka o odbijanju prigovora Klaudije Grđan Car


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 


Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu:

UKUPNI

PO SASTAVNICAMA I IZDVOJENIM BIRAČKIM MJESTIMA

 

Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 77/2007), rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 22. siječnja 2021. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica, koji će se održati 23. i 24. ožujka 2021.

Uz tu odluku, rektor Boras donio je i dvije odluke o imenovanju povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Zadaće Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Pravilnikom o Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica.

 

Popis birača po sastavnicama:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Arhitektonski fakultet Sveučililšta u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilišni centar za protestantsku teologiju "Matija Vlačić Ilirik"
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vojni studiji Sveučilišta u ZagrebuTop