Studentski izbori 2016./2017.

Studentski izbori 2016./2017.

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Privremeni rezultati izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu:

UKUPNI

PO SASTAVNICAMA

 

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 24. travnja 2017. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Akademije likovnih umjetnosti i Studentski zbor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, koji će se održati u utorak 30. svibnja i u srijedu 31. svibnja 2017.

Na temelju članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 7. veljače 2017. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica, koji će se održati 28. i 29. ožujka 2017.

Uz tu odluku, rektor Boras donio je i dvije odluke o imenovanju povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Zadaće Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te Pravilnikom o Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica.

 

Popisi birača po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu - studentski izbori 2016./2017.

Agronomski fakultet
Akademija dramske umjetnosti
Akademija likovnih umjetnosti
Arhitektonski fakultet
Arhitektonski fakultet - Studij dizajna
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Fakultet organizacije i informatike
Fakultet političkih znanosti
Fakultet prometnih znanosti
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Filozofski fakultet
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Geodetski fakultet
Geotehnički fakultet
Građevinski fakultet
Grafički fakultet
Hrvatski studiji
Katolički bogoslovni fakultet
Kineziološki fakultet
Medicinski fakultet
Metalurški fakultet
Muzička akademija
Pravni fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prirodoslovno-matematički fakultet
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Stomatološki fakultet
Šumarski fakultet
Tekstilno-tehnološki fakultet
Učiteljski fakultet
Veterinarski fakultetTop