Dokumenti

Dokumenti Sveučilišta u Zagrebu

Statut Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu                                                                 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu
Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita
Strategija razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu od 2013. do 2025. godine

Drugi važni dokumenti/propisi

Smjernice za unaprjeđenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj 
Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. - 2021.
Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj 

Minimalni standardi pristupačnosti za osobe s invaliditetom na sveučilištima članicama UNICA-e
Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom
Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010.-2020.
Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom 2017.-2023.

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020.
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj
Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom 
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje  
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivostiTop