Dokumenti

Dokumenti Sveučilišta u Zagrebu

Statut Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu                                                                 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i djelovanju Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
Pravilnik o studiranju na prijediplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (stupa na snagu 1.10.2024.)
Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj
Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita
Strategija razvoja podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu od 2013. do 2025. godine

Drugi važni dokumenti/propisi

Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom

Smjernice za unaprjeđenje sustava potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj 
Plan mjera za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja za razdoblje 2023. - 2025.
Podzastupljene i ranjive skupine u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom
Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025.
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom 
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje  
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Uredba o metodologijama vještačenjaTop