Vršnjačka potpora

Sveučilišni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

O kolegiju

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom je sveučilišni kolegij dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Kolegij traje jedan semestar. Pripremna radionica se odvija početkom semestra (tijekom dva vikenda - petak, subota, nedjelja), a pružanje vršnjačke potpore i redovite grupne konzultacije (supervizija) u modelu A i B realiziraju se tijekom semestra prema potrebi i dogovoru .

Kolegij se provodi kroz 3 modela (A, B, C):

A. Pripremna radionica (15P+30V), pružanje vršnjačke potpore (75V+grupne konzultacije 15V): 5 ECTS bodova: 2 ECTS boda pripremna radionica (edukacija) + 3 ECTS boda realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)

B. Pružanje vršnjačke potpore (75V+15 sati grupne konzultacije): 3 ECTS boda: realizacija vršnjačke potpore tijekom jednog semestra (preduvjet: prethodno završen model A ili C; ostvarivanje ECTS bodova potvrđuje se s „položio/la“. Rad studenata se ne ocjenjuje.)

C. Pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda: pripremna radionica/edukacija (Dosegnute kompetencije studenata prate se kroz aktivnost sudjelovanja na pripremnoj radionici i kroz usmeni ispit, te se ocjenjuju ocjenom.)

*za potrebe ovog kolegija studenti/ice s invaliditetom su studenti/ice s(a): motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha, disleksijom, disgrafijom,  diskalkulijom, ADHD-om, Aspergerovim sindromom te psihičkim bolestima i poremećajima, kojima je potrebna vršnjačka potpora i pristaju da im student „par“ pruža potporu.

Uvjeti za upis po modelima:

A. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice Sveučilišta.

B. Uvjet za upis je poznavanje studenta s invaliditetom* kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s iste sastavnice i da je student asistent prethodno završio model A ili C.

C. Nema posebnog uvjeta za upis osim da je student Sveučilišta u Zagrebu.

 

Zainteresirani studenti se trebaju javiti koordinatoru za studente s invaliditetom na sastavnici ili Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

Očekivani ishodi učenja

Kolegij Vršnjačka potpora nastao je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Educirani i senzibilizirani studenti asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore, mogu kreirati takve uvjete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati čitav niz prepreka koje organizacijski i objektivno postoje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Istodobno, kroz znanja i vještine stečene u pripremnoj radionici te provođenjem vršnjačke potpore sami će studenti asistenti steći neprocjenjivo iskustvo i razviti čitav niz socijalno poželjnih vještina i sposobnosti.
Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, voditeljica kolegijaTop