Ekoinženjerstvo

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Ekoinženjerstva

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo u akademskoj godini 2021./2022. za stjecanje akademskoga naziva SVEUČILIŠNI/SVEUČILIŠNA SPECIJALIST/SPECIJALISTICA EKOINŽENJERSTVA.

Pravo upisa imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija (ili četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkog i biotehničkog područja. Pravo upisa imaju i pristupnici koji su u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu završili sveučilišne studije iz drugih područja pri čemu se od kandidata, po odluci Stručnog vijeća studija, može tražiti polaganje razlikovnih ispita.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. ispunjen obrazac za prijavu;
2. 
ovjerenu presliku diplome/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije;
3. 
životopis;
4. 
prijepis svih ocjena sa studija;
5.
 potvrdu o poznavanju jednog svjetskog jezika.

Pristupnik može priložiti dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može pomoći kandidaturi. Prijave se podnose na propisanom obrascu. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzeti u obzir.

ŠKOLARINA za akademsku godinu 2020./2021. iznosi 8.000,00 kuna po semestru. Za kandidate koji upisuju razlikovne kolegije troškovi školarine se uvećavaju za 4.000,00 kuna. Ako troškove studija snosi poduzeće ili ustanova, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću Odluku o snošenju troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 31. kolovoza 2021.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(s naznakom za: EKOINŽENJERSTVO)
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb

Propisani OBRAZAC te sve dodatne OBAVIJESTI možete naći na: mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr i Fakulteta www.fkit.hr, gdje možete preuzeti datoteku "Obrazac za prijavu".

 

Više informacija o studiju možete pročitati ovdje.

Kontakt osoba
Tihana Popović
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
Telefon: (01) 4597 261
E-mail: ekoinz@remove-this.fkit.hr

 



Top