Združeni doktorski studij (Joint Doctoral Programme) Geo-Engineering and Water Management

Združeni doktorski studij (Joint Doctoral Programme) Geo-Engineering and Water Management

Poštovani,

završen je postupak upisa studenata na Združeni doktorski studij Geo-engineering and Water Management u ak. godini 2015./2016. Do raspisivanja novog natječaja u idućoj akademskoj godini primamo predbilježbe koje možete poslati na kmzoric@unizg.hr.

Obrazac za prijavu
Obrazac za prijedlog teme istraživanja


Razlozi pokretanja Združenog doktorskog studija

Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water Management pokreće se s ciljem osiguravanja kvalitete i poticanja mobilnosti doktoranada i nastavnika. Završetkom studija stječe se diploma doktora znanosti priznata na svim partnerskim ustanovama, a predavanja i disertacija su na engleskom jeziku, pa se za ovaj studij očekuje interes potencijalnih kandidata i izvan sveučilišta te zemalja sudionica.

Opis ustroja programa doktorskog studija

Združeni doktorski studij Geo-Engineering and Water Management (JDP) uspostavlja se na osnovu Međusveučilišnog konzorcijskog ugovora kojeg su potpisali rektori Tehničkog sveučilišta u Grazu, Sveučilišta za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti, te Sveučilišta u Zagrebu i Mariboru.

JDP se uspostavlja i izvodi u znanstvenom području tehničkih znanosti, polja: Građevinarstvo, te Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, u dva glavna predmeta (istraživačka područja): Geo-Engineering i Water Management

Po završetku studija, student upisan na Sveučilište u Zagrebu stječe naslov doktora znanosti, područje: tehničke znanosti (te pripadajuće polje i grana). Ova diploma priznaje se ekvivalentnom odgovarajućoj diplomi doktora (tehničkih) znanosti na partnerskim sveučilištima. Forma diplome je specifična za svako sveučilište u skladu s državnom regulativom.

Pravila studiranja u Zagrebu određena su Zakonima RH i pravilnicima Sveučilišta u Zagrebu, a dopunjena su i usklađena s kurikulumom združenog studija. Za stručnu nadležnost i operativno upravljanje i praćenje studija u Zagrebu zaduženi su Vijeće i Odbor združenog doktorskog studija. Operativnu koordinaciju, upravljanje i praćenje studija na međusveučilišnoj razini provodi Međunarodno studijsko vijeće (Study Council).

Opseg aktivnosti na JDP

Opseg aktivnosti na JDP uključuje: nastavu (kolegije i istraživačke seminare) na Združenim školama (20 ECTS) i domaćem studiju (20 ECTS), provedbu istraživanja, izradu i obranu disertacije na engleskom jeziku, te objavljivanje radova (140 ECTS). Jezgru Združenog studija čine Združene škole sa specijalističkim kolegijima koje se odvijaju dva puta godišnje naizmjenično po partnerskim sveučilištima (ljetne i zimske škole u trajanju 4.5 tjedana) i u kojima se izmjenjuju nastavnici iz partnerskih sveučilišta, te gostujući nastavnici.

Obveze studenata
Predmeti na Sveučilištu u Zagrebu (Prilog 1)
Predmeti smjera Geo-Engineering (Prilog 2)
Predmeti smjera Water Management (Prilog 3)

Uvjeti završetka studija

Studij završava polaganjem svih ispita, pohađanjem propisanog istraživačkog seminara, objavljivanjem barem dva rada (koji se odnose na temu disertacije) u međunarodno recenziranim časopisima te izradom i javnom obranom doktorske disertacije (doktorskim ispitom). Doktorska disertacija se izrađuje i brani na engleskom jeziku. Ocjenu i obranu doktorskog rada provodi kompetentno međunarodno povjerenstvo čiji su članovi izvan zagrebačkog sveučilišta.

Financiranje boravka studenata i nastavnika na Združenim školama provodi se sredstvima europskih fondova (CEEPUS, ERASMUS, CEI...) ili iz školarina doktoranada.

Više informacija o programu možete pronaći na službenoj stranici studija: www.jdp.tugraz.at

Brošura o studiju

Izvještaj o održanoj Zimskoj školi na Sveučilištu u Zagrebu 2012./2013.
Izvještaj o održanoj Zimskoj školi na Sveučilištu u Zagrebu 2013./2014.
 

Voditelj studija na Sveučilištu u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Ivšić
Građevinski fakultet
e-mail: tom@grad.hr

Kontakt osoba
Katarina Matijaš Zorić
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg maršala Tita 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 166
Faks: (01) 4698 141
E-mail: kmzoric@unizg.hrTop