Upravljanje gradom

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravljanja gradom

 

OBAVIJEST!

STUDIJSKO PUTOVANJE U LJUBLJANU - od 29. lipnja do 1. srpnja 2022.

 

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij 
Upravljanje gradom u ak. god. 2020./2021. je produžen i traje do 27. veljače 2021.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Potrebno je ispuniti i poslati Obrazac za prijavu na: Ana Pribanić, apriban@unizg.hr.

OBRAZAC ZA PRIJAVU


Opis studija

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje gradom Sveučilišta u Zagrebu proučava aspekte gospodarenja gradom, njegovu povijest, postanak, izgradnju, funkcioniranje, transformaciju, te mjesto i ulogu grada u budućnosti. Studij je zamišljen kao inter(multi)disciplinarni specijalistički poslijediplomski studij u koji su uključeni programi iz urbane geografije i demografije, geopolitike, urbane ekonomije, prava, sociologije, psihologije, urbanizma i arhitekture, povijesti umjetnosti, medicine, prometa, krajobraza, urbane poljoprivrede, šumarstva i drugih relevantnih disciplina i aspekata.

Ovaj poslijediplomski studij namijenjen je širem krugu polaznika koji sudjeluju i koji će sudjelovati u rješavanju problema i donošenju odluka o unapređenju življenja i razvoju grada kao i stručnjacima u gradskim službama, a njegov temeljni cilj bio bi osigurati kvalitetniju edukaciju djelatnika gradskih i županijskih službi u cilju najboljeg gospodarenja gradskim i prigradskim resursima.

Nositelj studija

Nositelj Poslijediplomskoga sveučilišnoga interdisciplinarnoga specijalističkog studija Upravljanje gradom je Sveučilište u Zagrebu - Centar za poslijediplomske studije, a u izvedbi sudjeluju nastavnici i suradnici s Agronomskoga fakulteta, Arhitektonskoga fakulteta, Ekonomskoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta, Fakulteta
organizacije i informatike, Fakulteta prometnih znanosti, Građevinskoga fakulteta, Pravnog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta te Ekonomskoga instituta - Zagreb i Instituta za razvoj i međunarodne  odnose.

Trajanje studija

Nastava na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje gradom traje četiri semestara i održava se tijekom dvije godine. Prva tri semestra predviđena su za održavanje nastave, a četvrti za pisanje završnog rada.

Program studija

Ukupno je predviđeno 360 sati nastave, odnosno po semestru 90 sati - od toga za temeljne (T) kolegije 60 sati, a za izborne (I) kolegije 30 sati. Za vrijeme cijelog studija student upisuje ukupno deset kolegija s predložene liste (2T + 1I = prvi semestar; 2T +1I = drugi semestar; 0T+4I = treći semestar i četvrti semestar = izrada završnog rada koji nosi 24 ECTS bodova).
 

Naziv temeljnih modula

Nositelj

Ustanova

Sati

ECTS

Upravljanje gradom

prof. dr. sc. Ivan Koprić

Pravni fakultet

30

10

Upravljanje financijama grada

dr. sc. Dubravka Jurlina-Alibegović

Ekonomski institut

30

10

Urbani sustavi - sociologijski aspekti

doc. dr. sc. Jana Vukić

Filozofski fakultet

30

10

Gradovi - planiranje, struktura i zaštita

prof. dr. sc. Tihomir Jukić

Arhitektonski fakultet

30

10

Urbana ekonomija i razvoj u gradu

prof. dr. sc. Josip Tica

Ekonomski fakultet

30

10

Pravni aspekti upravljanja gradom

prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Pravni fakultet

30

10

Socijalna politika i socijalne intervencije

prof. dr. sc. Marina Ajduković

Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada

30

10

Zaštita okoliša u gradu

prof. dr. sc. Vesna Dragčević

Građevinski fakultet

30

10

Naziv izbornih modula

Nositelj

Ustanova

Sati

ECTS

Promet u gradovima

prof. dr. sc. Marijan Rajsman

Fakultet prometnih znanosti

20

7/7,5

Upravljanje gradom – informacijsko-komunikacijska tehnologija

prof. dr. sc. Neven Vrček

Fakultet organizacije i informatike

20

7/7,5

Stanovanje i stambena politika

prof. dr. sc. Gojko Bežovan

Pravni fakultet - Stud. centar socijalnog rada

20

7/7,5

Obrazovanje i upravljanje ljudskim resursima

prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić

Ekonomski fakultet

20

7/7,5

Gradska poljoprivreda

prof. dr. sc. Ivica Kisić

Agronomski fakultet

20

7/7,5

Prostor - planiranje i zaštita

prof. dr. sc. Krunoslav Šmit

Arhitektonski fakultet

20

7/7,5

Strateško planiranje

dr. sc. Sanja Tišma

Institut za razvoj i međunarodne odnose

20 

7/7,5 

Urbana geografija

prof. dr. sc. Dražen Njegač

Prirodoslovno-matematički fakultet

20 

7/7,5 

Regionalni razvoj i upravljanje projektima

dr. sc. Sanja Maleković

Institut za razvoj i međunarodne odnose

20 

7/7,5 

Studijsko putovanje 1 - Budimpešta

prof. dr. sc. Gojko Bežovan    

7/7,5

Studijsko putovanje 2 - Bratislava

prof. dr. sc. Gojko Bežovan    

7/7,5

Studijsko putovanje 3 - Beč

prof. dr. sc. Gojko Bežovan    

7/7,5

Studijsko putovanje 4 - Ljubljana

prof. dr. sc. Gojko Bežovan    

 

Seminarski rad

   

20

6

Pripremna radionica za pisanje završnog rada

prof. dr. sc. Gojko Bežovan  

10

6

Završni specijalistički rad

24

*Broj ECTS-a 7 ili 7,5 ovisi u kojoj kombinaciji i kojem semestru se modul sluša.

Mjesto izvođenja studijskog programa

Nastava će se održavati na Sveučilištu u Zagrebu, a pojedini oblici terenske nastave u odgovarajućim ustanovama.

Uvjeti upisa na studij

Na poslijediplomski studij mogu se upisati pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnom diplomskom studiju biomedicinskog, biotehničkog, društvenog, humanističkog, tehničkog i umjetničkog znanstvenog područja kao i diplomirani na sastavnicama drugih srodnih znanstveno-nastavnih područja uz obvezu polaganja razlikovnih ispita.

Polaznici poslijediplomskog studija obvezni su aktivno poznavati jedan svjetski jezik.

Akademski naziv

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist upravljanja gradom (kratica univ. spec. admin. urb.).

Voditelj studija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

PRIJEDLOG IZVEDBENOGA PLANA S NAGLASCIMA IZ PROGRAMA (.pdf)

Kontakt osoba
Ana Pribanić
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 110
Faks: (01) 4698 141
E-mail: apriban@unizg.hrTop