Upravljanje krizama

Poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Upravljanja krizama

Poštovani,

trenutno primamo predbilježbe za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Upravljanje krizama u ak. god. 2017./2018.

OBRAZAC ZA PREDBILJEŽBU


Opis studija

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje krizama ima za cilj stjecanje znanja o pojmovima i opsegu kriza i katastrofa, znanja koja će im omogućiti stjecanje kompetencija i vještina za planiranje mjera i aktivnosti za sprečavanje i suzbijanje kriza, učinkovitije upravljanje krizama, djelovanje i komuniciranje u uvjetima krize/katastrofe, saniranje krizom uvjetovanih posljedica za ljude i materijalna dobra, zaštitu života i psihosocijalno zbrinjavanje ljudi pogođenih krizama/katastrofama, profesionalnog osoblja i žrtava te prevladavanje kriza i katastrofa.

Pojam upravljanja krizama (crisis management) novijeg je datuma i predstavlja posebno područje menadžmenta. Riječ je o pojavi koja se iz tradicionalne vojne sfere preselila u civilno područje te predstavlja sastavni dio funkcioniranja civilnih institucija jer su rizik i kriza (stvarni ili potencijalni) sastavni dio ljudske svakodnevnice. Štoviše, o važnosti instituta upravljanja krizama dovoljno govori činjenica da su mnoge države diljem svijeta ustanovile posebne vladine agencije (primjerice, američka Savezna agencija za upravljanje krizama/Federal Emergency Management Agency), a neke čak i ministarstva (Ruska Federacija), s ciljem razvijanja i integriranja nacionalnih kapaciteta za efikasno upravljanje krizama.

Isto tako, kao znanstveno-nastavno i istraživačko središte koje nije namijenjeno samo prijenosu znanja, studij bi trebao omogućiti dodatno razvijanje i jačanje kapaciteta i ukupnih kompetencija Republike Hrvatske za efikasno upravljanje krizama. Time se ujedno i jačaju potencijali Republike Hrvatske u doprinosu upravljanju krizama na međunarodnoj razini. Također, studij bi dao bitan doprinos dovršenju, prije nekoliko godina započete, izgradnje sustava upravljanja krizama u Republici Hrvatskoj i jačanju funkcionalnih sposobnosti tih sustava.

Nositelj studija

Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije.

U izvedbi sudjeluju nastavnici i suradnici Arhitektonskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta prometnih znanosti, Filozofskog fakulteta, Geodetskog fakulteta, Grafičkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Učiteljskog fakulteta te iz ostalih ustanova.

Trajanje studija

Nastava na sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama traje četiri semestara tijekom kojih će se slušati nastava iz obveznih i izbornih kolegija te izraditi završni rad.

Program studija

Studij se sastoji od trinaest (13) obveznih i dvadeset i pet (25) izbornih kolegija. U prvom semestru se upisuje šest (6) obveznih kolegija. U drugom semestru se upisuju četiri (4) obvezna i dva (2) izborna kolegija. U trećem semestru se upisuju tri (3) obvezna kolegija te tri (3) izborna kolegija. U četvrtom semestru se upisuju dva (2) izborna kolegija. U tom semestru se odrađuje i praktična nastava (5 ECTS-bodova) te izrađuje završni rad (15 ECTS-bodova). Pored izbornih kolegija ponuđenih u nastavnom programu i planu studija, polaznici mogu u svakom semestru, u skladu s općim pravilima, odabrati jedan kolegij s nekoga drugoga diplomskog/poslijediplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu ili na nekome drugome sličnome studiju na fakultetima društvenih i humanističkih znanosti. Svi su kolegiji jednosemestralni i upisuju se u indeks redoslijedom kojim su navedeni u programu i planu studija.

Struktura studija

I. semestar

Naziv kolegija

Nositelj/koordinator kolegija

Broj sati nastave (P,S,V)

ECTS

Osnove nacionalne i međunarodne sigurnosti

Izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

30P, 15S

5

Društvo i okoliš – socijalne i ekološke krize

Akademik Ivan Cifrić

30P, 15S

5

Strateški menadžment i upravljanje krizama

Prof. dr. sc. Darko Tipurić

27P, 9S, 9e

5

Psihološki aspekti kriza i velikih nesreća

Prof. dr. sc. Dean Ajduković

45P, 15V

5

Pravno-ekonomski sustav i krize

Prof. dr. sc. Jasenko Marin

30P, 15S

5

Prirodne krize i katastrofe I

Prof. dr. sc. Marijan Herak

35P, 8V, 2S

5

Ukupno: 30 ECTS

II. semestar

Naziv kolegija

Nositelj/koordinator kolegija

Broj sati nastave (P,S,V)

ECTS

Tehnički sustavi potpore upravljanja krizama

Izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka.

35P, 8V, 2S

5

Etika i krize

Doc. dr. sc. Jasna Burić

30P, 15S

5

Tehničko-tehnološke havarije i krize

Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić

30P, 15S

5

Zdravstvena zaštita u kriznim stanjima

Izv. prof. dr. sc. Neven Henigsberg
Doc. dr. sc. Iskra Alexandra Nola

 

5

Izborni kolegij

 

 

5

Izborni kolegij

 

 

5

Ukupno: 30 ECTS

III. semestar

Naziv kolegija

Nositelj/koordinator kolegija

Broj sati nastave (P,S,V)

ECTS

Poslovna sigurnost

Izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
Mr. sc. Darko Palačić

30P, 15S

5

Civilno-vojno upravljanje krizama

Prof. dr. sc. Ozren Žunec

30P, 30S

5

Upravljanje krizama u Republici Hrvatskoj

Prof. dr. sc. Vladimir Šimović
Doc. dr. sc. Anamarija Musa

30P

5

Izborni kolegij

 

 

5

Izborni kolegij

 

 

5 (3)

Izborni kolegij

 

 

5

Ukupno: 30 ECTS

IV. semestar

Naziv kolegija

Nositelj/koordinator kolegija

Broj sati nastave (P,S,V)

ECTS

Izborni kolegij

 

 

5

Izborni kolegij

 

 

5

Praktična nastava

 

 

5

Mentorstvo: Završni rad

 

 

15

Ukupno: 30 ECTS

 

Obvezni kolegiji na studiju:

1. semestar
1.1. Osnove nacionalne i međunarodne sigurnosti
1.2. Društvo i okoliš – socijalne i ekološke krize
1.3. Strateški menadžment i upravljanje krizama
1.4. Psihološki aspekti kriza i velikih nesreća
1.5. Pravno ekonomski sustav i krize
1.6. Prirodne krize i katastrofe I

2. semestar
2.1. Tehnički sustavi potpore upravljanja krizama
2.2. Etika i krize
2.3. Tehničko-tehnološke havarije i krize
2.4. Zdravstvena zaštita u kriznim stanjima

3. semestar
3.1. Poslovna sigurnost
3.2. Civilno-vojno upravljanje krizama
3.3. Upravljanje krizama u Republici Hrvatskoj

Izborni kolegiji na studiju:
 

 1. Biologija okoliša (nositeljica: doc. dr. sc. Tatjana Bakran-Petricioli; 15P, 30S)
 2. Dinamički sustavi, katastrofe i upravljanje (nositelj: prof. dr. sc. Nenad Antonić; 45P, 15S)
 3. Ekstremni događaji u otjecanju površinskih voda (nositelj: prof. dr. sc. Ranko Žugaj; 30P, 15S)
 4. Energetska sigurnost (sunositelji: prof. dr. sc. Igor Dekanić i doc. dr. sc. Zvonimir Glasnović; 15P, 5V+S, 5 e-učenje)
 5. Fizičko-geografski čimbenici prirodnih rizika (nositelj: doc. dr. sc. Nenad Buzjak; 30P, 30V, 15 e-učenje)
 6. Geopolitika i geografija kriza (nositelj: doc. dr. sc. Vlado Cetl; 30P, 30S)
 7. Kriminalistika: požari, eksplozije, ekološke nesreće i teroristička djelovanja (nositelj: mr. sc. Damir Kulišić, viši predavač; 30P, 13V, 2S)
 8. Kriminologija i viktimologija (nositeljice: prof. dr. sc. Ksenija Turković i izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš; 30P, 15S)
 9. Krizno komuniciranje i odnosi s javnostima (sunositelji: prof. dr. sc. Mario Plenković i dr. sc. Jasna Burić; 20P, 9V, 9S, 7 e-učenje)
 10. Matematički modeli i optimizacija (sunositelji: prof. dr. sc. Nenad Antonić i doc. dr. sc. Marko Vrdoljak; 45P, 15S)
 11. Modeliranje evolucije krize (nositelj: prof. dr. sc. Zdenko Šimić; 45P, 15S, 15 e-učenje)
 12. Prirodne krize i katastrofe II (nositeljica: doc. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak; 38P, 2V, 5S)
 13. Projektni menadžment u uvjetima krize (nositelj: doc. dr. sc. Mislav Ante Omazić 15P, 10S, 5e-učenje)
 14. Radni odnosi i kriza (sunositelji: doc. dr. sc. Ivana Grgurev i dr. sc. Viktor Gotovac; 30P, e-učenje)
 15. Regulacija rizika – pravni i institucionalni aspekti (nositeljica: doc. dr. sc. Anamarija Musa; 20P, e-učenje)
 16. Rješavanje problema i donošenje odluka u kriznim situacijama (nositelj: prof. dr. sc. Darko Tipurić; 15P, 15S)
 17. Sigurnost gradova (nositelj: red. prof. Ljubomir Miščević; 30P+15V+15S)
 18. Sigurnost kritične infrastrukture (sunositelji: prof. dr. sc. Zdenko Šimić i prof. dr. sc. Dina Šimunić; 45P, 15S, 15 e-učenje)
 19. Sigurnost transporta opasnih tvari (sunositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica i doc. dr. sc. Katica Miloš; 20P)
 20. Sigurnost voda (nositeljica: doc. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović; 14P, 6V)
 21. Sustavi učenja i poučavanja na daljinu uz pomoć Moodle CLMS (nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Šimović; 15P, 15S, 15V)
 22. Terorizam (nositelj: izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić; 30P, 15S)
 23. Upravljanje ljudskim potencijalima u razdoblju kriza (nositeljica: izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić; 20P, 10S)
 24. Upravljanje otpadom (sunositeljice: doc. dr. sc. Ana Lončarić Božić i prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić; 20P, 10S)
 25. Upravljanje rizicima (nositelj: prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović; 30P, 15S)


Mjesto izvođenja studijskog programa

Nastava će se održavati u Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, a pojedini oblici terenske nastave u odgovarajućim ustanovama i tvrtkama.

Uvjeti upisa na studij

Upis na specijalistički studij provodi se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Centar za poslijediplomske studije najmanje mjesec dana prije početka nastave. Natječaj se raspisuje na temelju iskazanog interesa potencijalnih polaznika i oglašava se u dnevnom tisku i na internetskim stranicama Sveučilišta te sastavnica koje učestvuju u Studiju. Stručno vijeće studija donosi konačnu odluku o izvođenju programa za koji je raspisan javni natječaj ako utvrdi da postoji dovoljan broj pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis.

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj za upis na specijalistički studij u roku utvrđenom u natječaju. U izvanrednim okolnostima Stručno vijeće studija može odobriti upis izvan tog roka.

Uvjeti za upis na studij su završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg društvenog, tehničkog, biotehničkog i humanističkog područja. Od osoba koje nisu završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja može se tražiti polaganje razlikovnih ispita. Na studij se mogu upisati i strani državljani koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij, a kojima je diploma priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Ako se na natječaj objavljen u javnim glasilima u Republici Hrvatskoj prijavi veći broj pristupnika od broja koji se upisuje na Studij, prednost pri upisu imat će kandidati s boljim uspjehom na sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju.

S pristupnikom koji ostvari pravo upisa poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje krizama sklapa se Ugovor o studiranju uz plaćanje. Ugovorom se utvrđuje status studenta, visina naknade te prava i obveze ugovornih strana.

Voditelj studija
izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Zamjenik za kvalitetu
izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Zamjenik za organizacijska pitanja
izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet


Kontakt osoba
Ana Pribanić
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 110
Faks: (01) 4698 141
E-mail: apriban@unizg.hr

 Top