Diplomacija

Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Diplomacije


Obrazac za prijavu
 / Application form


Information in English

Upute za selekcijski postupak

Opis studija
Poslijediplomski specijalistički studij Diplomacija osnovan je u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova radi povezivanja akademskih znanja i praktičnih diplomatskih iskustava. Studij se izvodi na engleskom jeziku, a namijenjen je zaposlenicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, stranim diplomatima te drugim zainteresiranim kandidatima iz zemlje i inozemstva. Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o osnivanju i izvođenju ovog studija na svojoj sjednici 11. ožujka 2014.

Nositelj studija
Nositelj interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacije je Sveučilište u Zagrebu, a suizvoditelj Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. U izvođenju studija sudjelovat će Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet i Pravni fakultet. Program studija izvodit će nastavnici Sveučilišta u Zagrebu te stručnjaci iz drugih znanstveno institucija i diplomatske službe.

Trajanje studija
Predviđeno trajanje studije je tri (3) semestra, u ukupnom opterećenju od 90 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na studij
Pravo upisa na studij imaju studenti koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz humanističkog i društvenog područja s ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova ili usporediv studij u inozemstvu. Oni koji su završili sveučilišni studij iz drugih područja, uz prijemni ispit trebaju i dopuštenje voditelja studija i Stručnog vijeća studija za pohađanje programa. Nužno je poznavanje engleskog jezika.

Akademski naziv
Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist diplomacije.

Program studija
Program obuhvaća obvezne predmete, izborne predmete i izradu završnog specijalističkog rada.

I. SEMESTAR

 Obvezni predmeti

Broj sati nastave

ECTS

Povijest diplomacije

30

4

Međunarodni odnosi i vanjska politika

30

5

Javna diplomacija

30

4

Diplomacija i diplomatska profesija

30

5

Vanjskopolitički seminar (1. dio)

15

 -

 Izborni predmeti (bira se 4 predmeta)

Broj sati nastave

ECTS

Europski upravni prostor – strukture i odabrani procesi

30

3

E-diplomacija i društveni mediji

30

3

Ljudska prava i civilno društvo

30

3

Europski jugoistok

30

3

Globalna sigurnost i transatlantski odnosi

30

3

Hrvatska povijest u 20. stoljeću

30

3

Poslovni engleski za gospodarsku diplomaciju

25

3

Hrvatski jezik

25

3

Ustavna vladavina: modeli i praksa

25

3

Globalni razvoj i gospodarski odnosi

30

3

Globalni učinci prava EU

30

3


II. SEMESTAR
 

 Obvezni predmeti

Broj sati nastave

ECTS

Međunarodne organizacije i asocijacije 

30

4

Diplomatske metode, vještine i tehnika

30

4

Međunarodno, diplomatsko i konzularno pravo

30

4

Gospodarska diplomacija

30

4

Vanjskopolitički seminar (2. dio)

15

5

 Izborni predmeti (bira se 3 predmeta)

Broj sati nastave

ECTS

Vanjski odnosi EU

30

3

Nacionalna konkurentnost

25

3

Upravljanje markom zemlje

30

3

Marketinška komunikacija i odnosi s javnošću

25

3

Europsko antidiskriminacijsko pravo

30

3

Ekonomika Europske unije

25

3

Regionalne komparativne studije: Bliski Istok, Afrika, Latinska Amerika i Karibi

30

3

Institucionalni ustroj i pravni temelji EU

30

3

Politika Rusije i postsovjetskih država

30

3

Međunarodno trgovačko pravo i pravo društava kao temelj gospodarske diplomacije

30

3

Politike EU

30

3


Kratak opis predmeta / Short course description

Struktura studija, ritam studiranja i obveze polaznika
Nastava obveznih i/ili izbornih predmeta odvija se semestralno. Izborni kolegiji izvode se ako predmet izabere najmanje deset (10) studenata. U prvom semestru nastava se održava u vidu četiri (4) obvezna predmeta i četiri (4) izborna predmeta, a u drugom pet (5) obveznih i tri (3) izborna predmeta, s opterećenjem od 30 ECTS bodova po semestru. U trećem semestru polaznici pripremaju završni specijalistički rad (pisani rad i obrana rada pred Povjerenstvom) s ukupnim opterećenjem od 30 ECTS bodova.

Uvjeti za upis sljedećeg semestra su upisani i odslušani predmeti iz prethodnog semestra. Studij završava izradom i obranom završnog specijalističkog rada.

Mjesto izvođenja nastave
Nastava u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija Diplomacija izvodit će se u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH u Zagrebu, prostorijama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje sudjeluju u izvođenju studija te u Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu.

Nositelji predmeta

 Nastavnici

 Predmeti

Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

Povijest diplomacije

Prof. dr. sc. Dejan Jović

Međunarodni odnosi i vanjska politika

Prof. dr. sc. Mario Spremić

Gospodarska diplomacija

Prof. dr. sc. Ivan Grdešić

Diplomacija i diplomatska profesija

Doc. dr. sc. Marijana Grbeša

Javna diplomacija

Prof. dr. sc. Davorin Lapaš

Međunarodne organizacije i asocijacije

Prof. dr. sc. Iztok Simoniti

Diplomatske metode, vještine i tehnika

Prof. dr. sc. Maja Seršić

Međunarodno, diplomatsko i konzularno pravo

Prof. dr. sc. Ivan Šimonović

Vanjskopolitički seminar

Doc. dr. sc. Anamarija Musa

Europski upravni prostor – strukture i odabrani procesi

Prof. dr. sc. Damir Boras

E-diplomacija i društveni mediji

Doc. dr. sc. Enes Kulenović

Ljudska prava i civilno društvo

Dr. sc. Senada Šelo Šabić

Europski jugoistok

Prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Perišin

Globalni učinci prava Europske unije

Prof. dr.sc. Vlatko Cvrtila

Globalna sigurnost i transatlantski odnosi

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Vanjski odnosi EU

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat

Nacionalna konkurentnost

Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

Upravljanje markom zemlje

Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič

Marketinška komunikacija i odnosi s javnošću

Doc. dr. sc. Snježana Vasiljević

Europsko antidiskriminacijsko pravo

Prof. dr. sc. Radmila Jovančević

Ekonomika Europske unije

Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

Regionalne komparativne studije: Bliski Istok, Afrika, Latinska Amerika i Karibi

Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

Hrvatska povijest u 20. stoljeću

Tamara Sladoljev Agejev, mag. spec.

Poslovni engleski za gospodarsku diplomaciju

Dr. sc. Marica Čilaš Mikulić

Hrvatski jezik

Prof. dr. sc. Branko Smerdel

Ustavna vladavina: modeli i praksa

Prof. dr. sc. Ivo Družić

Globalni razvoj i gospodarski odnosi

Doc. dr. sc. Davor Boban

Politika Rusije i postsovjetskih država

Prof. dr. sc. Hana Horak

Međunarodno trgovačko pravo i pravo društava kao temelj gospodarske diplomacije

Prof. dr. sc. Zdravko Petak

Politike EU

Prof. dr. sc. Siniša Rodin

Institucionalni ustroj i pravni temelji EU


Brošura na engleskom

Voditelj studija:
prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

Kontakt osoba:
Katarina Matijaš Zorić
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb
Telefon (01) 4698 166
Faks: (01) 4698 141
E-mail: kmzoric@unizg.hrTop