Ostala sveučilišna tijela

Ostala sveučilišna tijela

Odbori

Odbor za statutarna pitanja
Odbor za upravljanje kvalitetom
Odbor za proračun
Odbor za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju
Odbor za doktorske programe
Etički savjet

Povjerenstva/Radne skupine

Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća tehničkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća umjetničkoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća prirodoslovnoga područja
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biomedicine i zdravstva
Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu
Povjerenstvo za doktorske radove
Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvo za priznavanje izvannastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu
Povjerenstvo za Rektorovu nagradu
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Povjerenstvo za investicije i prostorno planiranje
Povjerenstvo Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata
Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti
Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti
Povjerenstvo za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Povjerenstvo za digitalizaciju i digitalnu transformaciju

Radna skupina za uspostavu Unutarnje financijske kontrole na Sveučilištu u Zagrebu
Radna skupina za studijske programeTop